Få opdateret og valideret din data og få en suveræn datakvalitet

Udnytter I potentialet i jeres kundedatabase?

En opdateret kundedatabase er en god investering

Det kræver ressourcer at vedligeholde kundedata, og mange virksomheder vælger ikke at prioritere opgaven. Men folk skifter navn og job, og firmaer flytter og går konkurs, så en regelmæssig datavask kan i høj grad betale sig.

Opdateret data giver dig:

  • Mere effektiv markedsføring, når I rammer målgruppen præcist og kan føre en valid statistik på kampagnerne.
  • Tidsbesparelser og øger både sælgernes og kundernes tilfredshed, når I arbejder med ajourførte data i kundedatabasen.
  • Fakturaer som bliver betalt til tiden, når de bliver sendt til rette vedkommende. Og I kan være sikre på, at kundeanalyser er baseret på et reelt datagrundlag.
  • En høj datakvalitet med jævnlige opdateringer er samtidig et solidt grundlag for ansvarlig databehandling.

Hvad er dit behov?

  • Vask af enkelt-filer eller fuld integration: Du kan sende os en fil og få fjernet dubletter og verificeret data. Du kan få en integreret løsning, som leverer data direkte ind i jeres database. Eller du kan hente information i vores unikke erhvervsdatabase.
  • De rigtige adresser: Er der forskel på leverings- og faktureringsadressen hos jeres kunder? En datavask bidrager til, at fakturaen ender det rette sted.
  • Få styr på risici: Når I bestiller en datavask, kan vi også hjælpe jer med at få indblik i jeres samarbejdspartneres økonomi, så I kan træffe beslutninger på et solidt grundlag.
  • Bevar overblikket: Vi kan holde jer orienteret om kunder og samarbejdspartnere, så I minimerer risikoen for tab. Ny ledelse, negativ presseomtale, ændret kredit-rating osv. – I får øjeblikkelig besked på en mail.

Vil du høre mere om, hvordan du kan få det fulde udbytte af data?

Få mere viden...

BusinessInsight

Med BusinessInsights datavask-modul kan du sikre opdateret data og datavaske efter behov.

Jan Reinhardt Kofod - Account receivable, Brenntag Nordic:

"Vi gennemgår to gange om året alle vores debitorer og får i den forbindelse anbefalet kreditmaks og rating på vores debitorer gennem Experian. Vi masseuploader ca. 1.000 kunder, og får så dataen tilbage, hvor vi bliver gjort opmærksomme på ikke-eksisterende CVR-numre og andre fejl i data."

Vores kompetencer

Vi kan hjælpe dig med alle stadier i din kundelivscyklus. Tag et kig på vores kompetencer, og lad os finde en løsning sammen.

Automatisering

Effektivisér din forretning, og opnå store besparelser, gennem automatisering af dine kreditbeslutninger og digitalisering af dine forretningsprocesser.

Læs mere

Intelligente beslutninger

Foretag bedre beslutninger hurtigere på både eksisterende og nye kunder gennem kombination af data, teknologi og indsigt.

Læs mere

Advanced Analytics

Avancerede analyser kan gøres meget simplere, end du tror. Vi hjælper dig med at gøre det avancerede simpelt, og træffe konsekvente, datadrevne beslutninger.

Læs mere

Datadrevet vækst

Har du tænkt på om din bedste kunde i Danmark kunne have en tvilling i Sverige? Øg din forretning med salgsværktøjer, der giver dig helt nye vækstmuligheder.

Læs mere

Compliance & Fraud

Er din virksomhed underlagt hvidvaskloven? Eller vil du gerne sikre dig og din virksomhed mod svindel? Læs mere om vores løsninger indenfor Compliance og Fraud her

Læs mere