Pressekontakt

Experian er en åben virksomhed, der ønsker at være i dialog med kunder, presse, samarbejdspartnere og den øvrige offentlighed. Vi ønsker at indgå i tillidsfulde relationer, så henvendelser kan ske begge veje til gensidig inspiration.

Vi er en del af en global analysevirksomhed og varetager nogle af Danmarks mest omfattende registre og erhvervsdatabaser, og bidrager gerne til den offentlige debat og stiller analyser til rådighed, hvor det kan perspektivere debatten.

Vi følger den økonomiske udvikling med faste analyser af nyetableringer, bevægelser i erhvervslivets egenkapital og antallet af konkurser.

Halvårligt udgiver vi statistik over udviklingen i danskernes misligholdte privatgæld og råder over specialistkompetencer inden for beslutningsteknologi, kreditinformation og identitetstyveri.

Kontakt os, og lad os hjælpe med at søge information og afklare hvordan og via hvilken kilde, vi bidrager mest optimalt. Statistikker, rapporter og baggrundsmateriale kan downloades frit fra vores blog nedenfor.

For henvendelser, kontakt venligst:


Mathias Amdi Jensen
Senior Commercial Manager, Northern Europe

📞    +45 21 38 78 27 
✉️    mathias.jensen@experian.com

 

Rob van der Westhuizen
Head of Marketing, Northern Europe

📞  +45 21 51 59 07
✉️  rob.vanderwesthuizen@experian.com