Økonomisk Stresstest

Kan dine modeller håndtere økonomisk stress?

Kan du forudsige indvirkningen af specifikke økonomiske scenarier på din kundeportefølje?

Økonomisk stress testing gør det muligt for dig at forstå de kritiske svagheder ved dine porteføljer overfor makroøkonomiske ændringer og de relaterede konsekvenser for afsætning, kapitalallokering og overholdelse af reglementer. Basel II og III anbefaler vigtige stress tests af porteføljer sammen med forskrifter som sikrer kapital og kapitalreserve.

Ved udvikling af metoder for stress tests er det vigtigt at sikre, at programmerne omfatter tilstrækkelig med forskellige økonomiske scenarier til både regulatoriske og administrative formål.

Vi hjælper organisationer som din med at vurdere og udvikle scenarier ved at bruge en kombination af erfarne økonomer, analytikere og kreditrisikokonsulenter.

I stedet for at stole på generaliserede makroøkonomiske antagelser gør vores omfattende økonomiske modeller det muligt at definere alternative scenarier, sammenholdt med indvirkningen af regionale økonomiske og ikke økonomiske faktorer tages med i beregningen. 

Vores metode

  • Experians konsulenter bygger tilpassede modeller tilkoblet porteføljedataene i din konto for at analysere sandsynligheden for misligehold og eksponering for tab, altsammen baseret på økonomiske scenarier.
  • Vi har også erfaring med at bygge risiko, komponent (PD, EAD og LGD)- og kapitalkravmodeller, som tager en række økonomiske og ikke-økonomiske faktorer med i beregningen.
  • Vores modeller er udviklet og implementeret for at maksimere værdien for vores kunder, samtidig med at regulativer overholdes.
  • Vores konsulentteam tilbyder prognoser som dækker et breddere spektrum af brancher, inkluderer prognoser for ikke-adminstrative grænser indenfor indtægtsområder og geografi baseret på postnumre.
  • Med vores metode kan du bedre stressteste dine porteføljer. Vi kan evaluere sandsynligheden for at de kan tåle forskellige økonomiske scenarioer for både intern finansiel budgettering og for overholdelse af de kontinuerligt stigende regulatoriske krav.

Du får...

  • Tilpassede stress tests
  • Kalibreringstjenester til at inkludere makroøkonomiske variabler i eksisterende modeller
  • Stress testing og tabsprognosemodeller
  • Stress tests og alternative scenarier for kommercielle porteføljer og forbrugerporteføljer
  • Komplet dokumentation, transparente modeller og metoder til at overholde regulatoriske krav

Kontakt os og find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at forudsige specifkke økonomiske scenarier på din kundeportefølje.

Seneste nyheder

Hold dig opdateret på seneste markedstrends, rapporter og events med Experian. Se vores seneste blogindlæg her.