Ophavsret & disclaimer

Disclaimer

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og for egen risiko. Experian er ikke ansvarlig for skader opstået i forbindelse med et besøg på eller benyttelse af hjemmesiden.

Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed uden nogen former for garanti, herunder men ikke begrænset til garanti for egnethed til et bestemt formål. 

Selv om Experian bestræber sig på at sikre at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, gives der ingen garanti for oplysningernes nøjagtighed. Oplysninger kan ændres uden varsel.

Alle oplysninger, materialer og filer, der downloades eller på anden måde fremskaffes via brugen af hjemmesiden, fremskaffes for egen risiko og Experian fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, som opstår ved brugen af hjemmesiden eller ved brugen af de produkter og materialer, der er beskrevet på hjemmesiden uanset om det skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager. Denne begrænsning omfatter ligeledes erstatning for tab som følge af skadelige programmer, der er modtaget fra hjemmesiden eller fra filer, som kan downloades via hjemmesiden.

Ophavsret 
Indholdet på dette website er ophavsretsbeskyttet og tilhører Experian. 

Foto: Ilja C. Hendel.

Informationerne på dette website, inklusiv tekst, billeder og lyd, må ikke reproduceres, ændres eller kopieres i nogen form. At modificere indholdet på dette website er ulovligt og eventuelle overtrædelser forfølges. 

Links
Det er tilladt at linke til Experians indhold med korrekt kildeangivelse. Enkeltstående brug af dybe links er legitimt mens systematisk brug af deep linking eller RSS til kommercielle formål ikke er tilladt.
Det er ikke tilladt at indsætte indhold fra experian.dk ind i en hjemmesides frame, så indholdet fremstår som en integreret del af siden.

Varemærkekendetegn 
De til Experian relaterede varemærkekendetegn, som findes på websitet tilhører Experian og er beskyttet af varemærkeloven. Det er ikke tilladt at anvende Experians varemærkekendetegn, hverken i papirform, digitalt eller via andre medier uden forudgående godkendelse. 

Informationerne på dette website kan indeholde tekniske fejl eller typografiske fejl. Information på websitet kan ændres uden varsel.

Hvem er vi

Experian er globalt den største virksomhed på markedet for kredit- og markedsinformation. 

Vi tilbyder en unik kombination af data, analyser og software som forvandler data til værdifuld indsigt. Vi hjælper vores kunder med at træffe bedre beslutninger, og skaber dermed værdi gennem hele kundecyklussen. 

Kontakt os

Vi vil altid gerne høre din mening. Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte os.