IFRS 9 Modellering

Markedsdata, økonomiske trends og forecasts

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din forretning med IFRS 9?

Hvad er IFRS 9?

IFRS 9, eller International Financial Reporting Standard 9, er en regnskabsstandard udgivet af International Accounting Standards Board (IASB). Denne standard er designet til at regulere regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter og er en del af International Financial Reporting Standards (IFRS), som er globale regnskabsstandarder, der anvendes af virksomheder over hele verden.

IFRS 9 blev først offentliggjort i 2014 og erstattede IAS 39, som var den tidligere regnskabsstandard for finansielle instrumenter. Formålet med IFRS 9 er at forbedre kvaliteten af ​​finansiel rapportering ved at introducere mere realistiske og mere fremadskuende regler for vurdering og indregning af finansielle instrumenter.

De vigtigste ændringer og forbedringer indført af IFRS 9 omfatter:

 1. Klassifikation og måling: IFRS 9 introducerer en ny model for klassifikation og måling af finansielle aktiver baseret på deres kendetegn og hvordan virksomheden styrer og anvender dem.

 2. Forventet kreditvurdering (ECL): Standarden introducerer et princip om forventet kreditværdighedstab (ECL), hvor virksomheder skal tage højde for fremtidige kreditværdighedstab, selv hvis der ikke er tegn på, at et tab er indtruffet.

 3. Hedge accounting: IFRS 9 forbedrer reglerne for sikringsregnskab for at gøre det mere effektivt og reflektere virksomhedens risikostyringsaktiviteter mere nøjagtigt.

IFRS 9 har været under løbende revision og opdatering for at håndtere eventuelle udfordringer eller ændringer i finansverdenen. Det er vigtigt at bemærke, at standarder som disse kan have komplekse detaljer. Kontakt Experian,  for at sikre korrekt implementering og overholdelse.

Har du brug for hjælp til at forstå IFRS 9-regnskabsstandarder, og hvordan de påvirker dine tabsprognoser?

På baggrund af den internationale regnskabsstandard IFRS 9 foretager virksomheder væsentlige ændringer i den måde, hvorpå forventede kredittab beregnes. Experian er specialiseret i forudsigelse af tab og værdiforringelse og kan give dig en helhedsorienteret tilgang til de nye standarder. Experian kan støtte i ændringen af jeres regnskabsstandard med en end-to-end-løsning, der dækker fire hovedområder: modelleringsekspertise, markedsdata, økonomiske trends og forecasts samt efterfølgende evaluering af forecast og aktuelle tab.

Vores løsning vil altid variere fra virksomhed til virksomhed, fordi din virksomhed er unik, og vores løsninger kan tilpasses til dine forretningsbehov. Metoden til prognose af tab afhænger af, om du er underlagt avancerede IRB- eller standardiserede regnskabsstandarder, om du har tilstrækkelige interne historiske data til at understøtte modellering af levetidstab, og om din udlånspolitik eller opkrævningsstrategi er ændret markant i nyere tid.

- Modelleringsekspertise

Med erfaringer inden for udvikling af modeller som omfatter kreditrisiko, kan vi hjælpe dit interne modeludviklingsteam med at opnå nye kompetencer, eller vi kan hjælpe med en fuldt outsourcet løsning.

- Markedsdata

Måske er din portefølje relativt ny, og du mangler at opbygge den historik, der kræves for tabsprognoser for en kundelivscyklus. Alternativt kunne der være blevet lavet ændringer i udlåns-/inddrivelsespolitikker, som har gjort al, eller en del af din datahistorik, uanvendelig til brug i fremtidige modeller. Vi kan rådgive om de bedste fremgangsmåder vedrørende datahistorik.

- Økonomiske trends og prognoser

Vores analytikere og kreditrisiko-analytikere arbejder tæt sammen for at forstå forholdet mellem din udlånspolitik og økonomiske forhold, og hvordan dette påvirker kreditrisikoen. Vi leverer generiske bureauscorer, hvor de økonomiske konsekvenser er indberegnet. Du kan bruge disse scorer til at vurdere ændringer i kreditrisiko og indberegne dem i livscyklussandsynligheden i standardmodeller.

- Løbende evaluering af prognose og faktiske tab

Tabsmodeller for en kundelivscyklus skal revurderes hvert kvartal eller to gange årligt for at holde trit med ændringer i tabsprocenter og ændringer i økonomien. Det kan vi hjælpe dig med, og vi kan benchmarke din position over for dine konkurrenter og over for markedets livscyklustab.

 

IFRS 9 - Væsentlige ændringer

 • Din Finans- og Credit Risk afdeling skal samarbejde om at forudsige tab.
 • Brug af en tabsprognosemetode, der bruger kreditrisikomodeller i porteføljestyring og økonomisk integration i disse modeller.
 • Fastslå hvad der udgør en væsentlig ændring i kreditrisiko.
 • Skift fra tolv måneder til levetidstab, når dette er sket.
 • Krav om at opbygge en fremadrettet prognose for fremtidige økonomiske forhold, når der identificeres væsentlige ændringer i kreditrisiko og i modeller for forventede kredittab.

Hvad er fordelene ved at bruge Experians hjælp til IFRS 9?

 • Vi hjælper dig med at overholde reglerne effektivt.
 • ️ Vi hjælper dig med at tage mere rentable beslutninger på både strategisk og taktisk niveau.
 • Vores omfattende datadækning og økonomiske prognoser komplementerer dit interne billede så du får en solid. tabsprognose.
 • Ud over at levere den første model understøtter vi implementering og løbende opdatering og overvågning af forventede kredittabsprognoser.
 • Vi gør det muligt for dig at hurtigt tilpasse dine produkter og udlånspolitikker til ændrede markedsforhold gennem datadrevet indsigt i, hvor robust din portefølje er til forskellige økonomiske scenarier.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din forretning med IFRS 9?