Compliance & Fraud

Beskyt din forretning

Der er fart på udviklingen i nye teknologier. Forbrugere anvender i højere grad internetbaserede løsninger i deres dagligdags gøremål – lige fra netbank til madindkøb. Det stiller virksomheder overfor voksende udfordringer med at forebygge onlinesvindel, og overholdelse af hvidvasklovgivningen.

Vi hjælper dig med at:

 • Sikre din virksomhed mod online-svindel
 • Kende din kunde (KYC)
 • Identificere early warnings signs (EWS)
 • Finde mistænkelig adfærd

Er du underlagt hvidvaskloven?

 • Advokathuse
 • Pension
 • Forbrugslån
 • Revision- og konsulentvirksomheder
 • Pengeinstitutter
 • Realkreditinstitutter
 • Fondsmæglerselskaber
 • Investeringsforvaltningsselskaber
 • Livsforsikringsselskaber - tværgående pensionskasser
 • Udstedere af elektroniske penge
 • Forsikringsmæglere, når de formidler livsforsikring eller andre investeringsrelaterede forsikringer
 • Udlånsvirksomheder
 • Casino

Vil du høre mere om, hvordan du kan beskytte din forretning mod svindel og hvidvask?

Få mere viden...

Fraudnet

FraudNet er er en omfattende risikoplatform, som er designet til at identificere svindel med konti, indbrud i eksisterende konti og udførelse af falske transaktioner online og via device genkendelse.

Experian AML

Kom i gang med at minimere jeres tidsforbrug på PEP-tjek og overholdelse af hvidvaskloven med Experians AML-løsninger.

Fraud Rapport 2019

Er vi ligeså gode til at beskytte vores data, som vi tror? Hent vores Fraud undersøgelse, hvor vi har taget pulsen på virksomheders evne til at beskytte sig mod databedrageri.