Rekord i konkurser

Rekord i konkurser

Antallet af konkurser i Danmark ligger fortsat på et højt niveau. Især landbruget, de liberale serviceerhverv og handelsvirksomheder er udfordrede. Overraskende nok er hovedstadsområdet et af de steder, der er hårdest ramt.

”Tallene har ligget ret stabilt de sidste 12 måneder, men vi ser i øjeblikket lidt flere selskaber med overskud og bedre kredit-rating, hvilket vi forventer, vil afspejle sig i konkursniveauet i løbet af 2014. Indtil da vil vi fortsat se 400-500 konkurser om måneden,” vurderer René Ostenfeld, Senior Business Advisor i Experian.

Den overraskende gode start på 2013 viste sig desværre at være en enlig svale, mener Dansk Erhverv, der vurderer, at mange virksomheder lever med en latent og forhøjet konkursrisiko.

”Godt nok er vi først nu ved at komme ind i regnskabssæsonen for de mindre virksomheder, men vi ser ingen tegn på, at vi skulle være ude af krisen i morgen,”
fastslår René Ostenfeld.

Økonomisk hovedpine
Den økonomiske krise slog igennem på danske konkurser i første kvartal 2009 med mere end en fordobling i antallet til 1.365. Antallet har holdt sig på det niveau lige siden med kun mindre udsving. Her i 2013 er tallet 1.379 for første kvartal.

Af de seneste 20 kvartaler har der været 10 med negativ og 10 med positiv vækst i dansk økonomi.

”Vores produktion og velstand lå i 2012 fortsat langt under niveauet fra 2007. Danmark er havnet i en tilstand, hvor fraværet af vækst her og nu er den største økonomiske hovedpine. Hjemmemarkedet har fortsat vanskeligt ved at få fodfæste og er ikke parat til at tage over fra eksporten som vækstmotor,” siger Bo Sandberg, erhvervsøkonomisk chef i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

De liberale serviceerhverv udsat
I marts måned var der 483 konkurser, sammenholdt med 460 i samme periode sidste år; en stigning på 5 procent.

På brancheniveau oplever især liberale services et stigende antal konkurser, ligesom landbrug og handelsvirksomheder er relativt hårdt ramt. De seneste 12 måneder er alene 1.209 handelsvirksomheder gået konkurs. Det er 7,7 procent flere end det forudgående år. Marts 2013 bød dog på en lille bedring, idet antallet her var 101 mod 112 året tidligere.

”Handelsvirksomheder repræsenterer typisk mange arbejdspladser, så det får en selvforstærkende effekt, at den branche er så udfordret”, siger René Ostenfeld.

”Det liberale serviceerhverv ser ud til at være tilsvarende presset, og man fristes til at spørge, om nogle virksomheder måske sparer for meget på rådgivning? I et så hårdt erhvervsklima kan det blive dyrt at spare de forkerte steder,” fortsætter han. 

Overnatning og Restauration oplevede i marts 36 konkurser mod 26 i samme måned sidste år og er således blandt månedens hårdest ramte brancher, hvilket også var tilfældet i februar. Men set som gennemsnit over en 12 måneders periode er der tale om en ret marginal stigning i antal konkurser på 3,4 procent.

”Man bør ikke drage vidtrækkende konklusioner på baggrund af en enkelt måneds konkursudvikling, men det generelle billede er fortsat, at det er hjemmemarkedserhvervene, som længe har været hæmmet af et lavt privatforbrug og dermed også har forhøjet konkursrisiko. Det gælder ikke mindst detailhandel, restauration og overnatning”, siger Bo Sandberg.

Hovedstaden hårdt ramt
Konkurser marts over marts i Hovedstaden er steget 18,8 procent fra 181 til 215.

”Selvom Hovedstadens konkursudvikling umiddelbart ser voldsom ud, berøres typisk færre mennesker af disse konkurser. Tilmed er det lettere for folk i hovedstaden at finde alternativ beskæftigelse. Mere bekymrende er det, at der det seneste år har været 6,3 procent flere konkurser i Sydjylland. Her er detailbranchen voldsomt presset af grænsehandlen. Nogle af industriens underleverandører har samtidig mærket, at tysk økonomi bevægede sig baglæns i 2012”, siger Bo Sandberg fra Dansk Erhverv.

”Noget af forklaringen må findes i vægten af detailhandel og rådgivning, men tallet overrasker alligevel - hovedstaden burde klare sig bedre”, mener René Ostenfeld og fortsætter:

”Danske virksomheder står fortsat over for store udfordringer, og det er vigtigere end nogensinde at kende sine kunder. Der skal bygges bro imellem salg og kredit, og de virksomheder, der formår både at begrænse deres risiko og samtidig geare deres risikostyring til at drive mersalg og mere differentieret kundepleje, vil have et klart forspring”, råder René Ostenfeld, Experian.

For yderligere information kontakt
Frank Papsø, direktør for analyse og strategiudvikling, Experian 51 41 20 89
Bo Sandberg, erhvervsøkonomisk chef, Dansk Erhverv på mobil 2850 3819.


 

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.