LOKALE BANKER

Scorekort i hele kundens livscyklus

Kreditvurder online med maksimal service og sikkerhed

Fremtidens bankkunde har sjældent en rådgiver, men kendes på sin sociale medieprofil. Banken må derfor være, hvor kunden er -  nemlig "allways on". Og bankforretninger skal ske hurtigt og på en måde, så det bliver en sjov og personlig oplevelse at smutte en tur i online-banken.

”The Millennials”, som de nye forbrugere kaldes, er nemlig forvænte med onlineservice, og det har på globalt plan fået tusindevis af ikke-finansielle virksomheder på frierfødder med alternative bankløsninger. Eksempelvis kaffedynastiet Starbucks, der på få år har udviklet sig til USA’s 20. største bank på indlån. Derfor rykker Experians scorekort nu ind som led i automatiserede kreditvurderingsprocesser i danske pengeinstitutter på alle niveauer i kundens livscyklus. Lad os hjælpe jer med at øge hastigheden på omstillingen til digital bank. Gør krav på markedet: Automatiser og scor jeres potentiale. Det vil sikre jer lønsomme beslutninger i et udfordret marked.

 • Automatiseret kreditvurdering sikrer ensartet kundebetjening
 • Online låneløsninger er afgørende for den nye generation
 • Trygt og præcist beslutningsgrundlag for den enkelte bankrådgiver
 • En automatisk scoring skaber tid til samtale om kundens ønsker

Fremtidens bankkunde forventer alt

 • Involver og beløn mig
 • Giv mig sublim service
 • Gør det let for mig
 • Guide og beskyt mig
 • Kend mig og husk mig
 • Gem mine data
 • Timing er alt!

Nye spilleregler for innovation

Innovation er nøglen til at holde sig i markedet. Den digitale revolution har dog medført et sæt nye spilleregler:

 • Det bedste produkt vinder ikke nødvendigvis
 • Bedste timing er bedre end det bedste produkt
 • Produkter fra markedsrebeller slår ofte de mere seriøse produkter

Banking is essential - Banks are not

Den store udfordring for fremtidens bank er ikke nødvendigvis teknologi, men de nye forbrugsmønstre. Uanset om klokken er 07 eller 16 - og hvor man befinder sig på kloden - skal der være service og adgang. 

Bill Gates udtrykte det i 80’erne: Banking is essential, Banks are not.

Interaktion på alle platforme

Netbank, mobilbank og tabletbank - kært barn har mange navne.

Kunder vil gerne interagere med deres bank, men alle platforme må være digitalt forbundne, så mobilsamtalen frit kan afløses af dialog via mail og siden afspejle sig i oplysningerne på de øvrige devices.

Danske Banks MobilePay anvendes nu af to millioner danskere. SWIPP, der ejes af landets øvrige banker, ligger på mobilen hos én million af os. Danskernes bankvaner er under forandring, og kampen om kunderne er intensiveret. Op mod 4.500 organisationer og virksomheder på globalt plan udfordrer på forskellig måde bankernes kerneforretning med løsninger, der gør det endnu nemmere at "gå i banken" for eksempel via sociale medier. Blandt udfordringerne er:

 • Den unge generation vil have hurtighed og oplevelser - ikke bank på den traditionelle måde
 • 87 procent bruger internetbank
 • 50 procent har en bank-app

Når andre træder ind på bankens forretningsområde, udfordres kundeloyaliteten, og sektoren må indstille sig på nye kundekrav. For at fortjene kundens gunst, må fremtidens bank tilbyde:

 • Transparens - relevant information tilgængelig på alle platforme
 • Personlig service - fleksibel og nærværende kundebetjening
 • Oplevelser - "the moment of truth"
 • Attraktiv pris - selvom pris får mindre betydning, når blot service og tilgængelighed er i top
 • Multi-channel experience - hvor som helst, når som helst
 • Online adgang - åben døgnets 24 timer.

I Experian har vi en række løsninger, der kan hjælpe banken gennem transformationen til digitalt pengeinstitut og dermed sikre gennemslagskraft over for den nye generation af kunder.  

 

"Banking is moving towards it's Spotify Moment" er en sætning, der bruges om udviklingen i den finansielle sektor.  Når 9 ud af 10 danskere klarer deres bankaktiviteter online, og hver anden har en bank-app på mobilen, er der noget om snakken. De nye generationer vil underholdes, og man taler om, at banker kan have glæde af at kigge  spil-industrien over skulderen i forsøget på at engagere generationen, der ikke gider 'bank', men kun 'banking'.

Fremskynd - og gør det rigtige

Innovation er således en kritisk faktor for at fastholde loyaliteten. Markedet tilhører de institutioner, der først og sikrest imødekommer kundens behov. Experians beslutningssoftware Powercurve Strategy Management er udviklet til at skabe hurtigt overblik over markedets bevægelser og kundeporteføljens aktuelle kvalitet. Med Powercurve kan du identificere potentiale og risiko forbundet med hver enkelt kundeinteraktion, uanset hvor mange kunder, du har. Dét er viden, der kan bruges til at træffe indsigtsfulde beslutninger. Powercurve integreres nemt i bankens it-miljø. Du tilføjer blot de analytics komponenter, der er brug for, og Powercurve er klar til at generere scorekort rettet mod en hvilket som helst problemstilling vedrørende kunden.

Med PowerCurve Costumer Management kan vi hjælpe med:

 • Indsigt i mere rentable strategier for kundeinteraktion og kommunikation
 • Lønsomheden i kunderelationen ved at udnytte opsalgsmuligheder
 • Mere komplette kundeprofiler, der åbner døren til relevant kommunikation.
 • Evnen til at udnytte den fulde styrke af data til en målrettet markedsføringsstrategi, der vil øge bankens konkurrencefordel
 • Øge loyaliteten af dine mest profitable kunder

Strategisk inkasso, collection eller intelligent inddrivelse. Alle begreber, der bruges til at beskrive den nye måde at håndtere restancekunder på. I en tid, hvor fastholdelse af den gode kunderelation jævnligt indebærer en genopretning af bankkunden, er der hjælp at hente i Experians professionelle kreditscorer til inkasso. Scoren kan tilføjes bankens egne kundeinformationer og bidrage til skabelsen af en finmasket kundeprofil, der giver mulighed for at tilrettelægge individuelle inkassohandlinger ud fra en samlet  vurdering af risiko fremfor kun restancens størrelse og alder

Intelligent inddrivelse afhænger af datakvalitet

Datakvaliteten er afgørende for, hvilke handling, du sætter i gang, når din kunde går i restance. Vi kan hjælpe med at besvare spørgsmål som:

 • Hvilke aktiver har min kunde i øjeblikket?
 • Hvor er kunden i sit liv og sin forretning?
 • Ad hvilken kanal er det den bedste måde at komme i kontakt?
 • Hvilke poster og hvilke debitorer skal prioriteres først?

Automatisering tilbyder, som ordet siger, at aktiviteter indgår i et automatisk forløb, der gør det lettere at sikre ensartethed, og at tingene sker på den rigtige måde, selv om det går hurtigt. Et automatiseret flow reducerer risikoen for menneskelige fejltagelser og leverer sikker kvalitet med et minimum forbrug af resurser. Automatisering er nøgleordet for omstilling fra traditionel til digital bank, og selv et enkelt scorekort integreret i bankens it-system vil lette presset betydeligt på de manuelle processer.

Risikovurdering on-the-go

Den digitale revolution har vendt markedet på hovedet, og det har inspireret innovative kræfter som eksempelvis Starbucks, Apple, Google, Coop og Bank of Norvegian til at udfordre den traditionelle bank. Kundernes tolerance overfor dokumentationskrav er lav, og en bankkunde, der har lært, at online er stedet, hvor bankforretningen sker, har sjældent tid til at vente på grundighed. Banken må tage til takke med det beslutningsgrundlag, der leveres 'on-the-go' fra en potentiel kunde. Det kan fra tid til anden indebære behov for at tilføre eksterne datakilder for at gennemføre en forsvarlig risikovurdering.

I Experian hjælper vi på globalt plan banker med at uddrage intelligens af store mængder rå data. På konsulentbasis kan vi således trække på en bred international erfaring samt en række gennemtestede software-platforme ved implementering af scorekort. Vores integrerede tilgang går ud på at tilføre værdifulde data til de informationer, vores kunder allerede ligger inde med og ved hjælp af analytiske modeller omdanne informationerne til indsigt. Vi kalder det Decisioning Analytics.

Business Review eller den fulde værktøjskasse

Nogle kunder har brug for scorekort udviklet til deres særlige forretning og it-løsning. Andre har brug for et Business Review, hvor vores konsulenter tager et tjek på forretningsprocesser, der ikke leverer det ventede resultat. For mellemstore pengeinstitutter kan det handle om at undersøge i hvor høj grad et scorekort vil understøtte kreditvurderingsprocessen. Måske har banken allerede et scorekort, hvor parametrene savner justering for at performe på de ønskede områder.

Har banken brug for en komplet beslutningssoftware, har Experian sin Powercurve-platform, der anvendes af verdens største banker og rummer værktøjer og statistisk udviklede modeller til scoring på alle stadier i kundens livscyklus. 

Fik kreditmæssigt overblik med adfærdsscorekort

Da en SDC-bank stod over for at skulle øge sin kundeportefølje over kort tid, udløste det behov for en diskret og dokumenteret støtte til det kreditmæssige overblik. For banken gjaldt det om at holde serviceniveauet stabilt og reducere risikoen for tab. Løsningen fandt banken i et adfærds scorekort udviklet af Experian.

Udfordring

  En SDC-bank udviklede i løbet af kort tid sin forretning gennem opkøb og sammenlægninger af filialer og stod over for at skulle kreditvurdere hundredevis af nye kunder. Processen skulle gennemføres med størst mulig professionalitet og samtidig med respekt for, at bankens rådgivere stod over for en betydelig arbejdsopgave med udvidelse af deres porteføljer. De nye kunder skulle som udgangspunkt tilbydes samme service og kvalitet i behandling af deres låneansøgninger som eksisterende kunder. Ledelsen overvejede at gennemgå den udvidede portefølje manuelt. Det var imidlertid oplagt, at der var brug en automatiseret kreditproces, der kunne bidrage til overblikket hos rådgiverne og understøtte argumentationen overfor kunderne. Kreditdirektøren benyttede derfor anledningen til at introducere første skridt hen imod indførelse af en statistisk beslutningsstøttemodel til aflastning under det øgede arbejdspres. I samarbejde med Experian besluttede banken at udvikle et adfærdsscorekort, der SDC Bank kunne implementeres direkte hos SDC, bankens IT-leverandør. Blandt argumenterne var:
 • Manuel vurdering af så mange nye kunder ville udgøre risiko for fejlskøn og tab
 • Mere overskud til bankens øvrige forretningsområder
 • Ensartet og dokumenteret kundeservice
 • Medarbejderstøtte gennem automatiserede kreditprocesser

Løsning

“Når de store kan - kan vi også”, sagde ledelsen til hinanden. Og udviklingen gik i gang med en præcision, der udløste følgende kommentar fra bankens kreditdirektør:
”I Experian oplevede vi et perfekt match og optimal timing. Fra vi underskrev kontrakten, til vi stod med et færdigt scorekort, gik der seks måneder. Experians rådgiver vidste præcis, hvad der skulle til for at få SDC’s software til at tale med vores data. Vi blev holdt i hånden fra dag ét.”
Udfordringen var ellers kompleks. Banken rådede efter opkøb over en del sammenbragte datakilder. Så ud over at resultere i et scorekort, skulle løsningen sikre et data flow, så ansatte på tværs af de nye og sammenlagte filialer kunne opleve ensartede vilkår. I samarbejde med Experian blev udrulningen gennemført i tre tempi. Det gav plads til feedback og involvering af medarbejderne, og ved den endelige introduktion blev filialerne tilbudt undervisning og workshops.

Resultat

Banken ledelse var spændt på modtagelsen, da et scorekort som udgangspunkt automatiserer en proces, mange rådgivere opfatter som deres spidskompetence. Til kreditdirektørens glæde, blev der i stedet udtrykt lettelse over at have et stærkt beslutningsgrundlag at holde sig til. Scorekortet viste sig hurtigt at være et nyttigt bidrag, når der skulle argumenteres for afslag eller kreditlimits. Så hvor bankledelsen fandt en løsning til at sikre en professionel modtagelse af et større antal nye kunder - fandt bankens ansatte mulighed for at få frigjort tid til øjenkontakt og en mere nærværende kundedialog, herunder lejlighed til at orientere om bankens øvrige produkter.

Om SDC

SDC er servicepartner for 120 nordiske pengeinstitutter. Banken i denne kundecase har ønsket at optræde anonymt af konkurrencemæssige hensyn. Banken er én af flere end 120 danske, norske, svenske og færøske pengeinstitutter, der i fællesskab ejer og anvender SDC som it-servicepartner. SDC’s kerneydelse er udvikling og drift af bankapplikatione

Lokale banker

Hvis du ønsker at komme i kontakt med os vedr. vores løsninger til lokale danske banker, bedes du udfylde formularen herunder, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

 • Send besked
 • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.