Brug af personlige oplysninger

Brugen af Experians websites

Anonymitet
Brugen af Experians websites er fuldstændig anonym. Experian registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udfylder formularer, f.eks. i forbindelse med bestilling af nyhedsbrevet eller produkter. Ingen data om brugere af websitet videregives eller sælges til tredjepart.

Experian registrerer, hvilke oplysninger, der hentes, men kun når du er logget på vores websites som kunde. Vi bruger disse oplysninger til at producere fakturaer og opgørelser, dementering hvis det er påkrævet samt i statistiske sammenhænge. Oplysningerne er fortrolige og gives ikke videre til tredjepart, med mindre det er krævet jvf. persondataloven.

Statistik
For at kunne videreudvikle og forbedre Experians websites indsamler Experian visse typer information, der gemmes automatisk i logfiler. Informationen inkluderer domænenavn og/eller IP adresser, browser type, internet service provider (ISP), operativsystem, referring/exit pages, dato/tid og besøgte sider. Denne information indsamles udelukkende til systemanalyse og interne tracking-formål. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se, hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Cookies
Cookies er en lille tekstbesked, der typisk bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på en tjeneste for så at blive slettet igen, når du forlader tjenesten. Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger. Ingen cookies videresendes eller sælges til tredjepart.

E-mail markedsføring

Markedsføring
Experian udsender udelukkende markedsføringsmateriale på e-mail til personer, der på forhånd har tilmeldt sig dette og i den forbindelse givet sit klare samtykke til, at vi må sende materialet på en e-mail. Du kan til enhver tid meddele, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Experian.

Driftsinformation
Experian sender endvidere e-mails med service-, drifts,- og produktinformationer til registrerede kunder. Dette benyttes ikke i markedsføringsøjemed.

Vi måler effekten af vores nyhedsbreve f.eks. åbningsrater, benyttede links og a/b test af indhold. Oplysningerne bruger vi til at udvikle og forbedre vores kommunikation.

Registrering i RKI registret

Experian er som godkendt kreditoplysningsbureau underlagt lovgivningen. Experian er godkendt til at behandle (registrere og videregive) visse personoplysninger, herunder negative betalingsanmærkninger, men kun som angivet i loven. CPR-nummer må vi som kreditoplysningsbureau ikke behandle – Experian er underlagt "Lov om behandling af personoplysninger" (Persondataloven), som administreres af Datatilsynet. Reglerne for behandlingen af personoplysningerne er nævnt i persondataloven og specielt i kapitel 6.

Alle vore kunder skal underskrive en kontrakt, hvor vilkårene for en stor dels vedkommende er bestemt af loven.

Ingen får adgang til oplysningerne i RKI registret, hvis de ikke kan eller vil acceptere de krav, der er bestemt i persondataloven. Alle brugere får tildelt personlige adgangskoder, så vi kan se, hvem der har fået hvilke oplysninger 6 måneder tilbage, som loven foreskriver.

Læs mere om Lov om behandling af Personoplysninger

Registrering i KOB databasen

Experian er som godkendt kreditoplysningsbureau underlagt lovgivningen. Experian er godkendt til at behandle (registrere og videregive) visse personoplysninger, herunder negative betalingsanmærkninger, men kun som angivet i loven. CPR-nummer må vi som kreditoplysningsbureau ikke behandle. Experian er underlagt "Lov om behandling af personoplysninger" (Persondataloven), som administreres af Datatilsynet. Reglerne for behandlingen af personoplysningerne er nævnt i persondataloven, specielt i kapitel 6.

Experian indsamler en lang række data om alle danske virksomheder. Blandt de væsentligste skal nævnes:

  • stamdata
  • officielle regnskabsdata fra årsrapporter,
  • betalingserfaringer (dvs. data om hvornår fakturaer er betalt i forhold til deres forfaldsdato),
  • officielle registreringer og anmærkninger (f.eks. om løsørepantsætninger og konkurser)
  • inkassosager
  • koncern- og ejerforhold
  • tinglyste ejendomsoplysninger

Vores primære kilder er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Statstidende, Tingbladet, Danmarks Statistik, Teleselskaber, Tinglysningsregistrene, OIS – Den Offentlige Informationsserver, samarbejdspartnere og sidst men ikke mindst virksomhederne selv, idet vi gennemfører mere end 100.000 virksomhedsinterviews hvert år.

Indsigt i behandling af oplysninger

I overensstemmelse med reglerne i persondataloven, har du altid ret til at indhente nærmere information om de aktuelle oplysninger, Experian behandler om dig eller din virksomhed samt at få rettet eventuelle fejlregistreringer.

Ønsker du indsigt i de data, vi behandler om din virksomhed i KOB databasen, så kontakt Experian KundeService

Ønsker du indsigt i de data, vi behandler om dig eller din virksomhed i RKI registret, så kontakt Experian ForbrugerService

Læs mere om Lov om behandling af Personoplysninger

Klagemuligheder
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Experians behandling af dine oplysninger. Klager kan indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K

www.datatilsynet.dk 

Hvem er vi

Experian er globalt den største virksomhed på markedet for kredit- og markedsinformation.

Vi tilbyder en unik kombination af data, analyser og software som forvandler data til værdifuld indsigt. Vi hjælper vores kunder med at træffe bedre beslutninger, og skaber dermed værdi gennem hele kundecyklussen.

Læs mere om Experian

Kontakt os

Vi vil altid gerne høre din mening. Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os