Maj 2023 | Analyser |

6.528 virksomheder blev ifølge analyse- og datavirksomheden Experian stiftet i første kvartal 2023 – det er et fald på lidt over 13 procent sammenlignet med samme kvartal i 2022 og det laveste i ni år. Usikre udsigter lader til at holde iværksætterlysten nede i begyndelsen af ​​2023.

6.528 nye virksomheder så dagens lys i første kvartal af 2023. Dermed fortsætter iværksætterlysten med at falde.

– Det er første gang i ni år, at vi ser et så lavt antal nyetableringer i første kvartal. Optimismen blandt danske iværksættere er tydeligvis på tilbagegang, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos analyse- og datavirksomheden Experian. Han fortsætter:

– Det er nærliggende at tro, at inflation, bankkrak og en truende recession har betydet, at danske arbejdstagere så vidt muligt søger tryghed i faste jobs og derfor i lavere grad vover sig ud i at etablere nye virksomheder, siger Bo Rasmussen.

Lav forbrugertillid

Experian-direktørens synspunkter underbygges med statistik fra Danmarks Statistiks forbrugertillidsindikator, som også ligger markant lavere end første kvartal i 2022. Han kigger med en vis bekymring mod den globale økonomi, hvor udfordringerne er anseelige.

– Usikkerheden i økonomien skaber rådvildhed hos dem, der overvejer at stifte egen virksomhed. Samtidig bliver det sværere at låne penge, fordi der bør være ekstra stort fokus på ansvarlig långivning, pointerer Bo Rasmussen.

Hos Experian er der konstant fokus på at hjælpe långivere med at skabe et nuanceret kreditbillede og styrke tilgangen til ansvarlig kreditvurdering.

Mange lønmodtagere

På trods af det lave antal nyetableringer er der ikke lige nu indikationer på, at dansk økonomi kører af sporet. I starten af 2023 var der 59.600 flere lønmodtagere sammenlignet med januar 2022. Aldrig har så mange danskere været i beskæftigelse, og ledighedsniveauet er fortsat meget lav på 2,8 procent.

– Lige nu har stort set alle danskere et arbejde, selvom nogle brancher lider. Men med de nye overenskomstforhandlinger vil vi formentlig se et større lønpres, hvilket kan modarbejde centralbankernes ambitioner om at lette inflationspresset, siger Bo Rasmussen.

Som de foregående mange kvartaler er det i Gentofte Kommune, at koncentrationen af entreprenante danskere er højest, og generelt findes de mest iværksætterlystne indbyggere i og omkring København. De første syv pladser bliver indtaget af kommuner i eller i nærheden af hovedstaden.

Tallene i opgørelsen dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer og er regnskabspligtige. De vil typisk være af formen A/S eller ApS.

Her ses udviklingen i nyetableringer fra 1. kvartal 2008 til og med 1. kvartal af 2023. Tallene er for de første tre måneder af hvert år.
Vær opmærksom på, at tallene fra 2014-2019 er påvirket kraftigt af IVS-ordningen.

Udviklingen i nyetableringer af selskaber