Feb. 2024 | Konkursanalyser |

I starten af det nye år er det afgørende at reflektere over erhvervslivets sundhedstilstand.

Januar 2024 viser en interessant udvikling med fald i antallet af konkurser inden for de tre store brancher: “Handel”, “Bygge & Anlæg” og “Overnatning og Restauration”. Mens dette er opmuntrende, er der stadig nogle brancher, der kæmper med en høj konkursrate.

Der har i Januar 2024 været 425 konkurser, hvilket er et fald på 13,8% sammenlignet med januar 2023, hvor der var 493 konkurser. Af de større regioner registreres der i region Hovedstande en mindre stigning på 3,4%. Hvis man sammenligner en periode på 12 måneder med samme periode året før, har der været et fald på 12,1% – men udviklingen spænder over store regionale forskelle. Hovedstaden med et samlet fald på 15,8% og færøerne med en stigning på godt 62,8%. 8 områder har fald, mens kun 3 områder har stigninger. Det samlede fald på 12,1 % er primært båret af store nominelle fald i Hovedstaden og Østjylland – som også historisk er de områder med flest konkurser. Bemærk at der sidste år stadig var en mindre del af IVS konkurser som følge af ophørelsen af den ordning.

Særligt bemærkelsesværdigt er “Overnatning og Restauration, som trods et fald stadig har en relativt høj konkursrate. Dette kan tilskrives branchens højere priselasticitet, hvor “ikke-nødvendige” forbrugsvare bliver de første ofre i stramme økonomiske tider.

En dybere analyse af de største konkurser afslører, at 30% af dem er inden for “Opførelse af Bygninger” (Bygge & Anlæg), og endnu et selskab i top 10-listen tilhører handelsbranchen, specifikt et byggemarked. Dette indikerer en særlig sårbarhed inden for byggeindustrien.

Endvidere er der et interessant fænomen at bemærke, nemlig et marginalt fald i det samlede antal virksomheder. Dette tyder på, at flere virksomheder afsluttes af forskellige årsager, ikke kun på grund af konkurser. Dette indikerer en generel ustabilitet i erhvervsklimaet.

I denne konkursanalyse kan du finde flere detaljerede oplysninger om månedens konkurser. Få et dybere indblik i januar 2024’s erhvervsklima og dets indvirkning på forskellige sektorer.

Læs hele konkursanalysen (PDF)