Feb. 2024 | Iværksætteranalyser |

Den økonomiske situation og en høj beskæftigelse har betydet, at iværksætteriet har haft trange kår i 2023. Det ser dog ud til, at faldet i nyetableringer er stoppet. Og nu er spørgsmålet, om en økonomisk opblomstring kan få flere til at blive iværksættere.

Iværksætteriet har haft det svært i netop overståede 2023. Det er den korte konklusion oven på nye vores seneste iværksættertal.

6.487 nye selskaber så dagens lys i sidste kvartal af 2023 – dermed er status på nyetableringer for hele året 25.411 nye selskaber. Det svarer til et fald på næsten fem procent sammenlignet med 2022, der i øvrigt også var et vanskeligt år for iværksætteriet.

– Udvalgte dele af dansk økonomi har haft et par hårde år, og nyetableringstallene for 2023 er bestemt ikke noget at råbe hurra for. Vi skal mange år tilbage for at finde lige så lav iværksætterlyst, og vi må konstatere, at det er barskt for mange. Konkurstallene for 2023 fortæller for eksempel, at der fortsat er en del virksomheder, der ikke overlever, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos Experian.

Han fortsætter:

– Trods den overordnede negative udlægning er der dog også kommet lidt positivitet i løbet af 2023. For selvom året som helhed var sløjt, var der i andet halvår en tendens til, at nedgangen fladede ud. Det kan give håb om, at vi har set den værste nedgang. Men meget kommer naturligvis til at afhænge af den økonomiske udvikling, fortsætter han.

Blød landing og opsving i sigte?

Som nøgletal lige nu udvikler sig, er der ifølge Experian-direktøren en del indikationer på, at dansk og delvist europæisk økonomi formår at ”lande blødt” med en lille vækstnedgang efterfulgt af et opsving. Med til at give den prognose næring er, at renterne efter alt at dømme bliver sat ned i et betydeligt omfang i 2024, fordi inflationen er kommet under kontrol.

– Vi kan fortsat ikke afblæse en krise, men vi står umiddelbart et noget bedre sted i dag end for et eller to kvartaler siden. Beskæftigelsen er høj og energimarkederne er faldet til ro igen, og derfor kan man have en hypotese om, at iværksættere står på spring til at tage del i et opsving, som forhåbentlig udspiller sig inden for længe, mener Bo Rasmussen.

Han peger dog på, at et positivt scenarie beror på, at danskerne i stor udstrækning beholder deres job, og at vi ikke ser for store geopolitiske gnidninger udspille sig i 2024. Endelig har direktøren også bekymringer for, hvordan den kinesiske økonomi klarer sig, og hvordan præsidentvalget i USA kommer til at forløbe.

Detailhandlen viser styrke

For Bo Rasmussen er det lige nu værd at holde øje med de positive vinde fra detailsalget, der har fået en opblomstring siden den seneste bund i juli 2023.

– Forbrugertilliden er steget fra bunden i efteråret 2022, men er stadig på et lavt niveau. Paradoksalt nok er detailsalget steget pænt i andet halvår 2023, og det er interessant for iværksætteriet, fordi der er en del nyetableringer i detailbranchen, pointerer han.

Tallene i opgørelsen dækker over alle selskaber, der får et CVR-nummer og er regnskabspligtige. De vil typisk være af formen A/S eller ApS.

Her ses udviklingen i nyetableringer fra 2000 til og med 2023. Tallene er for et helt år. Vær opmærksom på, at tallene fra 2014-2019 er påvirket kraftigt af IVS-ordningen.