Jan. 2022 | Analyser |

Nye RKI-tal fra data- og analysevirksomheden Experian viser for ottende år i træk et fald i antal registrerede danskere, og ved det netop overståede nytår er lidt færre end 171.000 danskere registreret i RKI. Med højere renter og inflation bør danskerne dog forberede sig på en anderledes økonomisk hverdag.

Store hensættelser og frygt for nedskrivninger var på dagsordenen hos kreditgiverne, da corona for alvor ramte Danmark. Nu, næsten to år efter, har frygten vist sig at være ubegrundet, og hensættelserne er også blevet trukket tilbage igen.

RKI-registret, der er en stærk temperaturmåling på danskernes evne til at betale regninger og lån, viser i den nyeste analyse for 2021, at antallet af registreringer aldrig har været lavere i nyere tid.

– Efter et fald i antallet af registrerede personer på over syv procent det seneste år er der nu knap 171.000 danskere i RKI. Det er jo glædeligt for dansk økonomi og långiverne, at danskerne i så høj grad kan betale det, de skylder.

– Lave renter, høje friværdier for mange boligejere, udbetaling af feriepenge og indskrænkninger i mulighederne for forbrug er helt sikkert de primære drivkræfter bag det markante fald. Som noget nyt er det i de seneste tal også tydeligt, at nedgangen i både antallet af registreringer, antal sager per person samt det gennemsnitlige skyldige beløb falder i alle aldersgrupper. Tidligere har især den enkelte registrerede unge dansker skyldt flere penge, forklarer Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian, der står bag RKI-registret.

Mød 2022’s udfordringer

Efter det årelange fald i antallet af RKI-registreringer mener Bo Rasmussen og analytikerne hos Experian, at danskerne bliver nødt til at tage bestik af deres økonomi, så den forbliver sund i det kommende år.

Der er en række udfordringer, folk bliver nødt til at se i øjnene. Højere inflation vil sandsynligvis føre til endnu højere renter i 2022 og frem, så derfor skal forbrug og budget tilpasses, så danskerne kan klare højere omkostninger på væsentlige udgiftsposter. Boligpriserne kan også falde i nogle områder, hvis renterne stiger. Danskerne bør ifølge Bo Rasmussen overveje, hvordan højere renter og generelt højere udgifter kan påvirke boligkøb eller genbelåning.

– Samtidig har vi denne vinter set energipriserne stige og sammen med generelt dyrere varer på grund af blandt andet pressede forsyningskæder, bliver det dyrere at være dansker det næste år. Folk skal vurdere, hvad højere inflation betyder for deres familie og sikre, at de kan klare økonomiske udfordringer i fremtiden, påpeger Bo Rasmussen.

Fokus på ansvarlig långivning bærer frugt

Ud over de positive økonomiske vinde har det kontinuerlige fokus på ansvarlig långivning i kølvandet på finanskrisen også hjulpet til, at antallet af registreringer i RKI er faldet.

Finanssektoren har ifølge Bo Rasmussen påtaget sig opgaven med at yde ansvarlig kredit på en forbilledlig måde til gavn for hele samfundet.

– Det er glædeligt at se, at kreditgiverne primært yder lån og kreditter til danskere, der rent faktisk kan betale tilbage. I de seneste år har vores egen KreditStatus gjort det nemmere at samle lånedata for danskerne, og det har samlet set været med til at skabe et robust kreditmarked, forklarer Experian-direktøren.

Region Sjælland er fortsat regionen med flest RKI-registreringer, mens Region Hovedstadens indbyggere er danmarksmestre i at betale. 4,46 procent af alle voksne i Region Sjælland er registreret i RKI, mens det kun gør sig gældende for 2,90 procent i Region Hovedstaden.

Ny RKI-opgørelse i nøgletal (ultimo 2021):

  • 170.870 danskere er registreret i RKI ved udgangen af 2021. Toppen blev nået efter finanskrisen i 2014, hvor næsten 233.000 danskere var i registret.
  • Den samlede misligholdte gæld lyder på 9,8 milliarder kroner – det er en nedbringelse på rundt regnet to milliarder kroner i forhold til udgangen af 2020. Til sammenligning var den samlede misligholdt gæld i januar 2014 på 16,9 mia. kroner.
  • Det gennemsnitlige skyldige beløb pr. person er 57.336 kroner.
  • I gennemsnit er hver enkelt dansker i RKI-registreret med 2,65 sager med en gennemsnitlig beløbsstørrelse på 21.669 kroner.
  • Det er blandt danskere i alderen 31-40 år, at den største koncentration af RKI-registrerede findes. 5,79 procent i aldersgruppen er i RKI.

[Fakta om RKI]

  • RKI-registret er en avanceret løsning, som en lang række danske virksomheder og inkassoselskaber bruger til at registrere personer og virksomheder, der ikke får betalt deres regninger.
  • Ender du i RKI-registret har det blandt andet indflydelse på dine muligheder for at optage lån og købe på kredit.
  • Du kan godt være registreret flere gange i RKI på samme tid: Hvis du for eksempel har udeståender med to forskellige kreditorer, kan begge registrere dig.
  • Når en registrering bliver slettet, fjernes den helt af registret – også historikken.

Ønsker du at læse hele RKI-analysen som omfatter flere detaljer Download the PDF, og hvis du ønsker yderligerer kommentarer kontakt enten Dennis Christensen fra Publico PR dennis@publico.dk eller Rie Lindgren, Marketingchef hos Experian: rie.lindgren@experian.com

Læs mere om RKI og hvorledes du som virksomhed kan forebygge tab ved at undgå dårlige betalere: https://www.experian.dk/erhverv/forbrugerinformation/kreditvurdering/rki-tjek