Maj 2023 | Konkursanalyser |

For anden måned i træk falder antallet af konkurser sammenlignet med 2022. Direktør hos analysevirksomhed advarer dog om, at der primært er et taknemligt sammenligningsgrundlag bag faldet – udfordringerne er der stadig.

Experians konkurstal for april 2023 viser et fald i antallet af konkurser sammenlignet med samme måned 2022. Det er et fald, der kommer ovenpå et markant fald i marts.

I april 2022 gik 731 virksomheder i Danmark konkurs – i den netop overståede måned var tallet 421. Det svarer til et fald på cirka 42 procent.

– På overfladen ser tallene positive ud, men det er på sin plads at holde armene nede lidt endnu. I 2022 var der nemlig en del af konkurserne, der skete i forbindelse med afskaffelsen af IVS-ordningen. Hvis du renser for disse konkurser, er der faktisk sket en stigning i antallet af konkurser, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian.

– Hvis du sammenligner perioden fra maj 2022 til april 2023 med de foregående tolv måneder har der næsten været 40 procent flere konkurser. Det vidner om, at vi har været og er i en periode med markant flere konkurser, fortsætter han.

Corona-lån til forfald

1. maj var skæringsdatoen for betaling af eller indgåelse af betalingsplaner for de sidste lån, der blev ydet i forbindelse med corona.

Selvom rundt regnet 90 procent af lånene er betalt eller ved at blive betalt, er der stadig en del virksomheder, der har en eller to fingre i klemme. Det er Bo Rasmussens forventning, at der fortsat kommer flere konkurser til i statistikkerne de kommende måneder blandt andet på grund af tilbagebetaling af corona-lån.

– Vi har forhåbentlig set de største påvirkninger med blandt andet en del konkurser i restaurations- og hotelbranchen til følge. På grund af en naturlig forsinkelse i domstolenes arbejde med konkurserne, vil vi dog stadig se corona-konkurser i fremtiden, mener han.

Usikkerhed kalder på kreditvurdering

Bo Rasmussen pointerer, at virksomheders kreditpolitik skal tage hensyn til de aktuelle usikkerheder i samfundsøkonomien. Samtidig skal finansvirksomhederne fortsat yde ansvarlig långivning, når virksomhederne kommer med ønsker om kredit.

– Det er naturligvis altid vigtigt, at dine kunder kan vedligeholde og betale lån tilbage. Men med den aktuelle usikkerhed med flere konkurser er det særlig vigtigt. Det er sandsynligt, at flere virksomheder kommer i klemme med restancer de kommende kvartaler, advarer Bo Rasmussen.

Læs hele konkursanalysen for april her

Læs hele konkursanalysen for april her

Læs mere