Apr. 2024 | Nyheder |

At administrere økonomien for en virksomhed er en vigtig, men ofte udfordrende opgave. Et af de største problemer, som virksomheder står over for, er at undgå inkasso og dårlige betalere.

Som virksomhedsejer er det en ubehagelig sandhed, at inkasso og dårlige betalere kan være en stor trussel mod din virksomheds sundhed. Når kunder ikke betaler deres regninger til tiden, kan det føre til likviditetsproblemer og endda potentielt true virksomhedens overlevelse. Heldigvis er der skridt, du kan tage for at minimere risikoen for at havne i denne situation.

Her er nogle effektive strategier for at undgå inkasso og dårlige betalere

Forebyggelse er nøglen. For at du fremover bedre kan spotte en dårlig betaler, så kræver det du har nogle procedurer klar der gør at du lære dine kunder bedre at kende.

– Korrekt kredit- og kreditværdighedsvurdering: Før du indgår i en forretningstransaktion med en ny kunde, er det vigtigt at foretage en grundig kreditvurdering. Dette indebærer at undersøge kundens kreditværdighed, betalingshistorik og kundens generelle økonomiske situation.

– Tydelige betalingsbetingelser: Vær tydelig og præcis omkring dine betalingsbetingelser. Dette inkluderer forfaldsdatoer, betalingsmetoder og eventuelle gebyrer eller sanktioner for forsinket betaling.

– Fakturering og rykkere: Send altid en faktura, der klart specificerer det beløb, der skyldes, og betalingsbetingelserne. Dette giver en skriftlig dokumentation, som begge parter kan henvise til i tilfælde af uenigheder.

– Opfølgning: Implementer en konsekvent opfølgningsproces for at minde kunderne om forfaldne betalinger. Dette kan omfatte automatiserede påmindelser via e-mail eller telefonopkald.

– Tilbyd alternative betalingsmetoder: Gør det let for dine kunder at betale ved at tilbyde forskellige betalingsmetoder, såsom online betalinger eller automatisk debitering.

– Forudbetaling eller depositum: Overvej at kræve depositum eller forudbetaling for større projekter eller tjenester. Dette kan virke som en afskrækkelse for dårlige betalere og sikre et vist indkomstbeløb på forhånd.

– Inkassoproces: Hvis en kunde ikke overholder betalingsbetingelserne, skal du have en klar inkassoproces på plads. Dette kan omfatte at sende formelle inkassopåmindelser eller endda involvere en inkassovirksomhed, hvis nødvendigt.

– Løbende overvågning af kreditrisiko: Hold øje med din virksomheds kreditrisiko ved regelmæssigt at analysere din kundedatabase og identificere potentielle risici. Ved du fx. hvis dine kunder får en betalingsanmærkning, eller har afleveret et nyt regnskab som ikke er tilfredsstillende og de økonomiske nøgletal har ændret sig? Alt dette kan automatiseret således at du får besked ved relevante ændringer for din forretning.

Ved at implementere disse strategier kan du minimere risikoen for at ende i inkassoproblemer og håndtere dårlige betalere mere effektivt. Det handler om proaktivt at håndtere din virksomheds økonomiske sundhed og sikre, at du får betaling for de tjenester eller produkter, du leverer. Især i perioder med øget usikkerhed og volatilitet på markedet, er det vigtigt at revidere virksomhedens kreditpolitik. Dette skyldes, at sådanne forhold ofte påvirker erhvervskunders evne til at opfylde deres betalingsforpligtelser. Ved at vedtage en dynamisk tilgang kan man bedre forebygge risikoen for dårlige betalere og dermed reducere behovet for inkassosager.

Værktøjer til din assistance

Mange virksomheder bruger betydelig tid på at udføre kreditvurderinger af deres kunder på egen hånd. I stedet for manuelt at gennemføre baggrundstjek og holde sig opdateret på de virksomheder og personer, de handler med, findes der flere automatiserede løsninger, der sparer tid og ressourcer. Det kan være en fordel for din virksomhed at overveje at automatisere dele af denne proces.

Ved at samarbejde med Experian kan du supplere dine løbende overvågninger med områder som risici, risikoen for konkurs  og tendenser i årsresultaterne. Dette giver dig et samlet overblik over dine aktuelle kunder, og du modtager automatisk besked ved eventuelle ændringer der måtte være relevant for din forretning.

Derudover får du kreditanbefalinger, der hjælper med at fastsætte betalingsbetingelser for både nuværende og potentielle kunder. Dette bidrager til en rimelig fordeling af den finansielle risiko mellem parterne og minimerer den samlede risiko.

Kunne du tænke dig at høre mere om Experian og RKI og blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at undgå dårlige betalere?

Kontakt os her