Dec. 2021 | Konkursanalyser |

I november 2021 steg antallet af danske konkurser med 78,8 procent sammenlignet med november 2020 – fra 452 konkurser i 2020 til 808 konkurser i 2021. Ifølge Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian, kommer stigningen efter en oktober med mange konkurser, men der er ingen grund til panik.  

For anden måned i træk stiger konkurstallet kraftigt i november 2021. I alt har 808 virksomheder drejet nøglen for sidste gang – i 2020 var der blot 452 konkurser. Dermed er der næsten 80 procent flere konkurser sammenlignet med 2020. I oktober var stigningen i forhold til 2020 på 90 procent.

Selvom det umiddelbart lyder negativt for erhvervslivet, skal man ifølge Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian, være varsom med at være for negativ med udlægningen. Men det kan ifølge Experian-direktøren heller ikke udelukkes, at der i den næste periode kommer flere corona-relaterede konkurser.

– Det er en markant stigning igen i november, men om det er en begyndende konkursbølge, eller et udtryk for tilfældigheder, er svært at sige lige nu. Vi ved, at der stadig er en del virksomheder, der er pressede på økonomien efter corona, og som holdes i live af blandt andet udskudte momslån. Derfor kan det ikke udelukkes, at en del af stigningen kan relateres direkte til følgerne af corona.

– Vi har tidligere i år set, at en del konkurser er sket i reelt inaktive selskaber, og det er også tilfældet i oktober, siger Bo Rasmussen.

Danmarks Statistik har for nyligt været ude med en analyse, der viser, at corona-støttede virksomheder ikke går meget hyppigere konkurs i forhold til ikke-støttede virksomheder. Men ifølge Bo Rasmussen er det jo ikke overraskende, at støtten har holdt hånden under virksomhederne. Spørgsmålet er, om kassen alligevel er ved at være tom hos en del af de virksomheder, der kan begynde at ane en konkurs i horisonten.

Hovedstaden og Østjylland med størst stigning

Selvom stigningen i antallet af konkurser er markant på et nationalt plan, er det regionalt en lidt anden historie. Det er primært i Hovedstaden og i Østjylland, der er sket markante stigninger i antallet af konkurser.

– Især i og omkring København er der mange virksomheder, der har drejet nøglen for sidste gang. En stigning på over 159 procent er resultatet af 469 konkurser i november sammenlignet med samme måned i 2020. I Østjylland er stigningen på 116 procent, siger Bo Rasmussen.

På Fyn, Lolland-Falster og Sydjylland har der i november været færre konkurser sammenlignet med for et år siden.

Experian-direktøren har ikke en konkret forklaring på de regionale forskelle, men han pointerer, at der traditionelt set er flest konkurser i hovedstadsområdet – også relativt set. Ifølge Bo Rasmussen kan det ikke udelukkes, at iværksætterne i København er mest risikovillige. Den hypotese underbygges af, at iværksætterordningen IVS, der for nylig lukkede, var mest populær i hovedstaden.

Læs hele analysen her: Download the PDF