Hjælp og vejledning til Kreditsikring

Brugerhjælp

Hjælp og vejledning til Kreditsikring

Brugervejledninger

Få hjælp tilbrugen af Kreditsikring.

Videoguides

Kom godt igang med Kreditsikring videoguides.

Kort og godt om Kreditsikring

Kreditoplysning firma

På Kreditsikring kan du:

  • Se eventuelle betalingsanmærkninger fra Experians RKI-register
  • Se betalingsmønster på dine kunder, hvis dette er tilgængeligt
  • Se faktaoplysninger og udvalgte regnskabstal for de seneste 2 år, hvis din kunde er et selskab
  • Få overblik over dine rykker- og inkassosager
  • Opnå professionel indrivelsesproces
  • Bruge den kendte RKI-rykker som tredje rykker over for dine skyldnere
  • Sende manglende betaling til inkasso via vores kompetente inkassopartnere

1. Hvad er RKI?

Experians RKI register sikrer danske virksomheder og forbrugere mod uansvarlig kredit. Registret kan enten bruges forebyggende ved at undgå købsaftaler med nye dårlige betalere eller opfølgende, hvor virksomheder adviseres, hvis en eksisterende kunde registreres som dårlig betaler.

  • 770.600 registreringer pr. 1. januar 2015
  • Pr. 1. januar 2015 er 231.582 personer dårlige betalere - de skylder i alt over 16,9 mia. kr.
  • Over 400 henvendelser hver dag fra forbrugere der ønsker råd og vejledning - heraf ca. 260 til vores forbrugerportal www.dininfo.dk  

 

2. Hvornår og hvem må man kreditvurdere?

Du må kreditvurdere personer og firmaer, som du indgår en handels- eller forretningsaftale med.Du må altså ikke kreditvurdere for andre (kolleger m.fl.) eller søge oplysninger om personer og firmaer, der ikke indgår i kreditforholdet til dig.

I visse tilfælde må du kreditvurdere personer, som du skal ansætte, hvis der er tale om en særligt betroet stilling, hvor personens kreditværdighed er af afgørende betydning. Du skal dog være opmærksom på, at den ansatte skal være indforstået hermed eller har givet sin ubetingede skriftlige accept.

Du må ikke indhente kreditoplysninger i forbindelse med stillingsbesættelse, uanset om den person, der søges oplysninger om, har givet sit samtykke til indhentelsen.

Oplysningerne må dog indhentes, hvis der er tale om en særlig betroet stilling, hvor det af hensyn til stillingsbesættelsen er nødvendigt at indhente oplysningerne om den pågældendes soliditet og kreditværdighed.

 

3. Kreditoplysninger om privatpersoner

Når du kreditvurderer en privatperson hos RKI registret, får du oplyst, om din kunde er kendt som en dårlig betaler hos pengeinstitutter, kreditforeninger, finansieringsselskaber eller andre forretninger, virksomheder og offentlige myndigheder, der bruger RKI registret.

Samtidig får du oplyst, om personen

• er erklæret konkurs

• har indledt gældssanering

• indgået tvangsakkord

• fået en ejendom begæret solgt på en tvangsauktion

 

4. Kreditoplysninger om firmaer

Når du kreditvurderer et firma i RKI registret, får du bl.a. oplyst, om din kunde er kendt som en dårlig betaler hos andre leverandører, finansielle samarbejdspartnere eller hos offentlige myndigheder, der bruger RKI registret. Samtidig får du oplysninger om alle konkurser, tvangsakkorder og annoncerede tvangsauktioner fra Statstidende.

Tjekker du personligt ejede virksomheder, får du i de fleste tilfælde også oplyst, om indehaver er registreret som en dårlig betaler.

 

5. Hvornår må jeg bruge RKI registret i min rykkerprocedure og indberette til RKI registret

Der er nogle klare regler i lovgivningen, når du bruger RKI registret i rykkerproceduren, og dertil kommer Experians almindelige vilkår:

• Du skal være kunde hos Experian for at kunne bruge os i din rykkerprocedure.

• Den oprindelige fordring skal være på minimum 200 kr. inkl. moms. (”Oprindelig” betyder her uden diverse rykkergebyrer og renter, der er tilskrevet undervejs i rykkerforløbet).

• Du skal have sendt mindst to skriftlige rykkere, inden du benytter RKI registret i din rykkerprocedure.

• Der må ikke være strid i sagen. (Dvs. din kunde må ikke have gjort indsigelse over for beløbets eksistens eller størrelse. Det er uden betydning, om du er enig i skyldnerens indsigelser)

• I alt skal der være sendt tre skriftlige rykkere, hvoraf den sidste advarer om indberetning til RKI registret og overdragelse til inkasso, for at du må indberette din skyldner til RKI registret.

 

6. Hvad hvis kunden nægter at skylde pengene?

Du må ikke bruge RKI registret i din rykkerprocedure eller indberette en skyldner til RKI registret, hvis der er strid eller uenighed i sagen.

En indsigelse er en henvendelse fra en skyldner, hvor han eller hun protesterer over en fordrings eksistens eller beløbets størrelse. Hvis ikke der opnås enighed mellem dig og kunden, er der tale om en strid. En mundtlig indsigelse er lige så gyldig som en skriftlig, og det er uden betydning, om du er enig i skyldnerens indvendinger.

 

7. Hvordan afgøres en strid?

Hvis du og skyldner ikke kan blive enige, er den absolut vigtigste regel, at uenigheden skal afgøres ad rettens vej. Du må således ikke selv afgøre, om en indsigelse er relevant eller begrundet. Hvis du ikke kan blive enig med skyldneren, må du ikke true med indberetning eller indberette ham/hende.

I nogle tilfælde fører en indsigelse til en dialog mellem dig og skyldner. Hvis I bliver helt enige, men uden at skyldneren derefter betaler, skal du sende tre nye rykkerskrivelser og i 3. rykker meddele, at manglende betaling medfører inkasso og samtidig indberetning til RKI registret. Først efter denne gentagelse af proceduren uden en ny indsigelse kan skyldneren indberettes.

 

8. Hvordan får jeg hjælp til Inkasso?

Juridisk ekspertise er vigtig for et godt resultat i en inkassosag. Derfor samarbejder vi med advokater og inkassobureauer, der vil behandle dine sager seriøst og effektivt. Dette samarbejde kalder vi for InkassoService. Vores RKI Inkassopartnere er enten RKI Autoriserede advokater, RKI Administratorer eller RKI Link partnere. Fælles for dem er, at de må anvende vores system i inkassoproceduren, og samtidig kan de indberette og vedligeholde dine registreringer hos os.

 

9. Hvordan vælger jeg en Inkassopartner?

Du vælger selv, hvilken af vores RKI Inkassopartnere du ønsker at bruge. Typisk sker valget i forlængelse af RykkerService, hvor du kan vælge en af vores RKI Inkasso-partnere ved oprettelse. Alternativt kan du se listen over alle der er RKI Inkassopartnere på http://www.experian.dk/partnere/inkassopartnere.html  

 

10. Hvad koster InkassoService

Eventuelle udgifter i forbindelse med inkassosagen afregner du direkte med inkassopartneren, som holder dig orienteret om inkassosagens forløb og omkostninger. Selve formidlingen af kontakten mellem dig og vores inkassopartner er en del af din aftale med os.

 

11. Hvordan følger jeg sagen?

Hvis du vælger en inkassopartner i forlængelse af RykkerService, kan du overføre sagen elektronisk med ganske få klik og samtidig følge sagens udvikling på internettet.

Glemt dit password?

Hvis du har glemt dit password til en af vores onlineløsninger kan du komme videre her: