Jan. 2021 | Konkursanalyser | Konkursanalyse

Selvom 2020 i den grad har været præget af coronakrisen, er det ikke kommet til udtryk i konkurserne, viser tal fra datavirksomhederne Enento og Experian. Alligevel er det for tidligt at ånde lettet op.

Da regeringen i marts 2020 indførte hidtil usete restriktioner på dansk erhvervsliv for at dæmme op for coronaepidemien, var frygten hos flere store erhvervsorganisationer og virksomheder, at Danmark stod over for en eksplosion af konkurser i det private erhvervsliv.

I dag næsten et år senere, viser tal fra datavirksomhederne Enento og Experian, at konkurserne ikke alene er udeblevet, men at markant færre danske virksomheder gik konkurs i 2020 i forhold til 2019.

Konkret har Danmark haft 34 pct. færre konkurser i 2020 sammenlignet med 2019, mens Norge har haft 18 pct. færre, Sverige tre pct. færre og Finland seks pct. færre.

”Hvis man kigger på året generelt, tror jeg, at vi alle sammen har haft en følelse af at være i en kæmpe-kæmpekrise. Tallene viser så, at det ikke helt er tilfældet. Det er der selvfølgelig nogle forklaringer på, men jeg synes, at det er det, der er mest overraskende i forhold til opgørelsen,” siger Bo Rasmussen, der er nordisk salgsdirektør hos Experian.

Han peger dog på, at tallene dækker over, at de forskellige brancher er blevet ramt meget forskelligt af coronaepidemien.

For eksempel er byggebranchen kommet rigtigt godt igennem 2020 i hele Norden. Konkurserne i branchen er faldet med 15 pct. i Danmark, 8 pct. i Finland, 25 pct. i Norge og steget med 3 pct. i Sverige.

I andre større sektorer, såsom hotel- og restaurationsbranchen samt transportbranchen, er der forskelle mellem de skandinaviske lande.

Sverige skiller sig ud med markante stigninger for begge de to brancher i 2020. Konkurserne inden for ”Food and Accommodations” steg med 36 pct. i Sverige i 2020 sammenlignet med 2019 og konkurserne i transportbranchen steg med 27 pct. sammenlignet med med 2019.

I Danmark faldt konkurserne inden for ”Food and Accommodations” til gengæld med 21 pct. i 2020 og med 39 pct. på transportområdet.

Ifølge Bo Rasmussen bliver det afgørende for konkurstallene, hvordan de næste par måneder kommer til at se ud. Til marts skal de danske virksomheder betale udskudt moms, og på et tidspunkt vil også de nuværende hjælpepakker blive afskaffet igen, påpeger han.

Regningen kan komme senere

Også Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, havde på forhånd forventet, at coronaepidemien ville betyde flere konkurser.

”Den konkursbølge har vi heldigvis undgået, og det skyldes jo først og fremmest, at vi fik smitten hurtigt under kontrol der i foråret, men også at regeringen i samarbejde med dansk erhvervsliv har fået søsat en lang række kompensationsordninger, som har hjulpet virksomhederne med likviditet,” siger Tore Stramer og fortsætter:

”Det har så sikret, at der er meget, meget få virksomheder, der har måtte dreje nøglen om som følge af covid-19-krisen. Det er selvfølgelig rigtigt positivt, fordi vi dermed også har undgået at et stigende antal konkurser og deraf følgende afskedigelser har skubbet dansk økonomi ud i en negativ økonomisk spiral.”

Når det så er sagt, så er der nok også en tendens til, at vi skubber nogle problemer foran os, siger Tore Stramer:

”Det er jo klart, at når vi kigger ud i de hårdest ramte brancher; hotel- og restaurationsbranchen, oplevelsesøkonomien generelt, turismeerhvervene, så kan vi jo se, at der er rigtigt, rigtigt mange virksomheder, der gisper efter vejret, og som vi jo nok må sande der ikke kommer til at holde skindet på næsen over en lang periode, hvis det her det fortætter. Derfor kan vi nok også komme til at se en stigning i antallet af konkurser, når kompensationspakkerne igen afmonteres, når smitten forhåbentlig kommer under kontrol herover sommeren og det sene forår,” siger Tore Stramer og tilføjer:

”Det er en positiv historie, der har sikret, at vi er kommet relativt tørskoede igennem coronakrisen indtil videre. Man skal bare huske på at det også skjuler den reelle omkostning i form af øgede konkurser – konkurserne kommer senere, når vi fjerner sikkerhedsnettet igen og ser, hvad der står tilbage.”