Okt. 2023 | Analyser |

5.946 selskaber blev stiftet i tredje kvartal af 2023, og det bringer totalen op på 18.924 nye selskaber i år. Det er det laveste iværksætterniveau i ti år, og en sandsynlig forklaring bag faldet er de usikre økonomiske tider sammen med en historisk høj beskæftigelsesgrad.

Den økonomiske afmatning og en generel usikkerhed blandet med høj beskæftigelse har de seneste kvartaler udfordret danskernes iværksættertrang.

Nu viser nyetableringstal for tredje kvartal fra data- og analysevirksomheden Experian, at den nedadgående trend fortsætter.

5.946 nye selskaber så dagens lys i tredje kvartal af 2023 – dermed er status på nyetableringer for årets første ni måneder i 2023 18.924 nye selskaber. Det svarer til et fald på over seks procent i de første tre kvartaler af året sammenlignet med samme periode i 2022. Forrige år var der på dette tidspunkt etableret 20.214 nye selskaber.

– Tredje kvartal 2022 var lavt på nyetableringer, og desværre har vi tangeret den negative rekord i år. Når vi samlet set også har haft få nyetableringer i de første to kvartaler i år, kigger vi ind i tal, der er så lave, at vi skal tilbage til tiden efter finanskrisen for at finde noget lignende, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos analyse- og datavirksomheden Experian.

Han fortsætter:

– Det er nærliggende at tro, at inflation og afmatningen i økonomien har betydet, at danske arbejdstagere så vidt muligt søger mod den sikre månedsløn – den tese blev senest understreget af, at over tre millioner nu er i beskæftigelse i Danmark. Derfor er der færre, der kaster sig ud i et iværksættereventyr, fordi de har mistet jobbet og har vanskeligt ved at finde et nyt, siger Bo Rasmussen

I de seneste måneder er recessionstegnene blevet tydeligere – ikke mindst på vores største eksportmarkeder – men vi står ifølge Bo Rasmussen stadig med en usikkerhed om, hvor økonomien drejer hen.

– En krise er blevet kaldt rigtig mange gange over de seneste par år, men den er jo ikke endnu for alvor blusset op. Flere pejlinger viser dog, at yderligere nedgang er under opsejling. Vi går ind i en usikker vinterperiode med høje omkostninger og usikkerhed, og det rammer iværksætterlysten, og derfor forventer vi ikke et snarligt iværksætterboom, mener Experian-direktøren.

Knap så lav forbrugertillid og hårdt kreditmarked

For Bo Rasmussen er der dog et svagt positivt lys i mørket i, at forbrugerne er knap så negative som for et år siden. Det er senest blevet bekræftet i nye oktober-tal fra Danmarks Statistiks forbrugertillidsindikator.

– Det er umiddelbart positivt, at forbrugertilliden er steget fra det rekordlave udgangspunkt i efteråret 2022, men det er naturligvis ikke positive tal. Dog er der i indikatoren et flertal blandt danskerne, der tror på, at deres økonomiske situation ser bedre ud om tolv måneder, og det kan vi sætte en smule lid til i efterårsmørket. Notorisk er det nemlig vigtigt for danskernes iværksætterlyst, at forbrugeren har lyst til at svinge betalingskortene, mener Bo Rasmussen.   

Tallene i opgørelsen dækker over alle selskaber, der får et CVR-nummer og er regnskabspligtige. De vil typisk være af formen A/S eller ApS.

Her ses fra de første ni måneder 2008 til og med første ni måneder af 2023. Tallene er for de første tre kvartaler af hvert år. Vær opmærksom på, at tallene fra 2014-2019 er påvirket kraftigt af IVS-ordningen.