Okt. 2023 | Konkursanalyser |

Efter en sommerperiode med færre konkurser viser september dårligere takter med 620 konkurser. Blandt andet byggeriet har oplevet en stigning på 20 procent, og ny regnskabsanalyse fra data- og analysevirksomheden Experian viser, at næsten hver tredje byggevirksomhed er tabsgivende – det kan betyde flere konkurser.

Isoleret set har de månedlige konkurstal været positiv læsning på det seneste – både i det brede erhvervsliv og specifikt for byggeriet. Ovenpå en mildere konkursbølge i slutningen af 2022 og i første del af 2023 er det sidenhen tyndet ud i konkurserne.

Nye konkurstal for september viser dog 620 konkurser og dermed en stigning på cirka 16 procent i forhold til samme måned i 2022.

– Vi går økonomisk ind i en lidt usikker vinterperiode, hvor stigende energipriser og høje renter sætter sine spor i erhvervslivet. Værd er det for eksempel at notere sig en stigning på 20 procent i antallet af konkurser i bygge- og anlægssektoren, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian.

Flest med underskud siden 2017

Udviklingen med flere konkurser sættes i yderligere perspektiv af en ny regnskabsanalyse, hvor Experian har kigget nærmere på, hvor stor en andel af bygge- og anlægsvirksomheder, der har driftsunderskud.

I september 2023 kører 31,4 procent af virksomhederne med driftsunderskud – det er den højeste andel siden januar 2017, hvor 31,6 procent kørte med underskud.

– Tallene viser en negativ trend siden medio 2022, hvor blot 27,8 procent af byggevirksomhederne kørte med underskud. Det er klart, at når flere virksomheder har underskud, er der en større risiko for, at de på et tidspunkt må dreje nøglen – især hvis tendensen bider sig fast over flere kvartaler, siger Bo Rasmussen.

Han fortsætter:

– Hos byggeriet er der afgivet tilbud på entrepriser ud fra nogle materialepriser, der ved udførelsen er steget så betragteligt, at kunden ikke har kunnet betale for dem alligevel, eller at byggevirksomheden selv har måttet indkassere regningen ved prisstigningen. Det har betydet, at selskaberne har lidt betydelige tab. Det har taget livet af nogen, og det kommer vi også til at se i de kommende kvartaler, selvom vi forventeligt ikke ser ind i en kæmpe konkursbølge lige nu.

Kreditvurdér dine kunder

Ifølge Experian-direktøren behøver underskud i sig selv ikke at være fatale for en byggevirksomhed, og han mener, at danske virksomheder generelt har en fornuftig modstandskraft og tilstrækkelig med likviditet til at klare den afmatning, der rammer lige nu.

– Der er en usikkerhed, som vi skal holde øje med, og det er også vigtigt for kreditaktører at forholde sig til. Der skal jo stadig ydes kredit til gode kunder og sobre investeringsprojekter, men det er klart, at risikoen for at lide tab alt andet lige er blevet større i dag end for halvandet år siden, mener Experian-direktøren.

Læs hele konkursanalysen her

 

Om Experian

Experian er verdens førende leverandør af data- og analysetjenester. Under livets store øjeblikke – fra at købe et hjem eller en bil, til at opstarte en forretning- giver vi forbrugere og vores kunder mulighed for at administrere deres data med tillid. Vi hjælper enkeltpersoner med at tage økonomisk kontrol og få adgang til finansielle tjenester, og virksomheder til at træffe bedre beslutninger. Vi hjælper långivere med ansvarlig långivning og organisationer og virksomheder med at forhindre identitetssvig og kriminalitet.

Vi har 22.000 kollegaer, der opererer i 32 lande, og hver dag investerer vi i nye teknologier, talentfulde mennesker og innovation for at hjælpe alle vores kunder med at maksimere enhver mulighed. Vi er noteret på London Stock Exchange (EXPN) og er en fast bestanddel af FTSE 100-indekset.