Jan. 2023 | Konkursanalyser |

Der har i december 2022 været 681 konkurser, hvilket er et fald på hele 32,0% sammenlignet med december 2021, hvor der var 1.002 konkurser.

Særligt hovedstanden har oplevet et relativt fald i antallet af konkurser. Hvis man sammenligner hele 2022 med hele 2021, har der været et fald på 5,8% – men udviklingen spænder over rimelig store regionale forskelle. Fyn med et fald på godt 25% og Grønland med en stigning på 210%.

Fun fact: I december 2022 var der som sagt 681 konkurser. Dermed er 12 måneders gennemsnittet steget til 661. For 3 år siden i december 2019 var 12 måneders gennemsnittet 710 konkurser, mens det for 14 år siden i december 2008, var 321. 

Konkurserne fordelt på brancher 

Faldet i konkurser er rimelig spredt over de forskellige brancher. Ser man på branchen Pengeinst. og Finans er den faldet 53%. Det bemærkes at der trods fald i de fleste brancher stadig er en mindre stigning i Overnatning og Restauration. 

Hvis der ses på 12 måneders periode, er det hhv. brancherne Bygge & Anlæg og Overnatning & Restaration, der har oplevet de største relative stigninger. 

Nominelt set er det branchen Pengeinst. og Finans, som har flest konkurser med 1.286 konkurser, når man ser 12 måneder tilbage, men det skal bemærkes at holding selskaber står for er en stor del af denne denne hovedbranche. 

Bliv klogere på månedens konkurser i rapporten nedenfor, hvor du bl.a. kan læse mere om:

  • Hvilke brancher der har oplevet flest konkurser
  • Hvilke kommuner og regioner der har flest konkurser

Læs konkursanalysen: December 2022

Læs vores andre konkursanalyser og bliv klogere på udviklingen i dansk erhvervsliv

Læs mere