Nov. 2022 | Konkursanalyser |

920 danske virksomheder gik konkurs i oktober. Det er en stigning på 17 procent sammenlignet med samme måned i 2021. Ifølge direktør hos data- og analysevirksomheden Experian er konkurstallene steget i efteråret, og der er sandsynligvis mere i vente.

Ifølge tal fra analyse- og datavirksomheden Experian gik 920 danske virksomheder konkurs i oktober. I samme måned i 2021 gik 787 danske virksomheder konkurs – en stigning på cirka 17 procent.

– Efter en stigning på 39 procent i september fortsætter oktober i samme spor. Med til at underbygge et negativt billede er, at færre konkurser er foregået blandt reelt inaktive IVS-selskaber sammenlignet med samme måned i 2021, hvor ordningen blev afsluttet 15. oktober, siger Bo Rasmussen, direktør hos data- og analysevirksomheden Experian, der har set nærmere på konkurstallene, der er baseret på informationer fra offentlige registre.

I år udgør IVS-konkurserne fem procent af det samlede antal, mens de udgjorde 30 procent for et år siden.

Et lille lyspunkt

Ifølge Experian-direktøren er der dog et enkelt lys i mørket, og det er, at der trods alt ikke er kommet alarmerende mange konkurser det seneste år sammenlignet med året forinden.

– Fra november 2021 til og med oktober 2022 er der kun 3,6 procent flere konkurser i forhold til november 2020 til og med oktober 2021. Desværre har der dog været en stigende trend de seneste måneder, så det glidende gennemsnit vil sandsynligvis øges over de kommende måneder, mener Bo Rasmussen.

– Det er fortsat vores forventning, at erhvervslivet står på tærsklen til en usikker periode, og vi ved erfaringsmæssigt, at økonomisk nedgang ofte først sætter sig i konkurstallene efter noget tid, fortsætter han.

Experian-direktøren peger også på, at corona-lån lige nu er en ekstra hård modstander for de virksomheder, der i forvejen er presset på likviditeten.

Kreditvurdering og brug af data

Experian-direktøren pointerer, at virksomhedernes kreditpolitik skal tage hensyn til de aktuelle usikkerheder i samfundsøkonomien. Samtidig skal finansvirksomhederne fortsat yde ansvarlig långivning, når virksomhederne kommer med ønsker om kredit.

– Det er naturligvis altid vigtigt, at dine kunder kan vedligeholde og betale lån tilbage. Men med den aktuelle usikkerhed er det særlig vigtigt. Det er sandsynligt, at flere virksomheder, og i øvrigt også private forbrugere, kommer i klemme med restancer de kommende måneder, advarer Bo Rasmussen og fortsætter:

– Flere virksomheder kommer sandsynligvis også til i højere grad at tage lån for at klare de almindelige driftsudgifter frem for investeringer i for eksempel udviklingsprojekter.

Hent hele analysen her