Apr. 2021 | Konkursanalyser | Konkursanalyse

I starten af året er flere virksomheder gået konkurs sammenlignet med 2020, og tallene for marts viser fortsat mange konkurser. Ifølge Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian, viser de negative tal alligevel lyse sider.

869 danske virksomheder gik konkurs i marts 2021 – en stigning på næsten 200 procent fra marts 2020. Bo Rasmussen, direktør hos Experian, der står bag konkursanalysen, fortæller om udviklingen:

  • Det er naturligvis ikke positiv læsning, men hvis du kigger lidt dybere i tallene, er der alligevel to elementer, der trods alt giver en vis optimisme på dansk erhvervslivs vegne. For det første er sammenligningsgrundlaget med marts i 2020 hårdt, da der var ekstraordinært få konkurser for et år siden på grund af skifteretternes nedlukning. For det andet er der en del af konkurserne, der er sket i passive virksomheder og blandt holdingselskaber, noterer Bo Rasmussen.

Blandt de 869 konkurser er en del konkurser sket blandt såkaldte iværksætterselskaber (IVS’ere), der senest til oktober skal omdannes til en anden virksomhedskonstruktion, selv lukke virksomheden eller blive begæret konkurs.

Corona-nedlukningerne har tæret på mange virksomheders likviditetsreserver og med udfasningen af hjælpepakkerne og usikkerheder med hensyn til hastigheden og omfanget af den økonomiske genopretning, er det sandsynligt, at virksomheder i visse sektorer fortsat vil have økonomiske udfordringer.

Hovedstaden er hårdest ramt

Regionalt er det især i hovedstadsområdet, at konkurserne tikker ind, men Bo Rasmussen maner dog til ro, da antallet sandsynligvis er kunstigt højt, fordi Sø- og Handelsretten i København har haft en pukkel af tvangsopløsninger – faktisk i hele første kvartal.

De fire andre regioner oplever også flere konkurser, men i et noget mindre omfang.

  • Det er helt normalt, at hovedstadens virksomheder hyppigere går konkurs, mens sydjyske virksomheder er Danmarks mest robuste, fortæller Bo Rasmussen.

Hent konkursanalysen her

Hent analysen