Dec. 2020 | Konkursanalyser | Konkursanalyse

Nye tal fra Enento og Experian viser, at danske virksomheder ikke er alene om at undgå konkurser. Friske nordiske konkurstal for tredje kvartal viser, at færre skandinaviske selskaber gik konkurs sammenlignet med 2019.

Dansk erhvervsliv er ikke alene om at klare sig godt i et anderledes 2020. Nye konkurstal for alle skandinaviske lande fra datavirksomhederne Enento og Experian viser, at danske, norske, svenske og finske virksomheder har været gode til at holde liv i forretningerne i tredje kvartal 2020.

I forhold til 2019 er konkursantallet i Norden faldet mellem 19 og 29 procent – i Danmark er der 20 procent færre konkurser i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2019.

  • I modsætning til andet kvartal har alle skandinaviske lande har været vidne til et markant opsving i tredje kvartal oven på det historiske fald i andet kvartal. I andet kvartal var det kun Danmark og Norge, der kunne vise positive konkurstal – hjulpet godt af omfattende hjælpepakker fra det offentlige.
  • Især nordmændene kan fremvise flotte tal, mens det for svenskerne er opløftende, at antallet af konkurser har været kraftigt faldende i august og september, siger Bo Rasmussen, der er nordisk salgsdirektør hos Experian.

Kommer konkurserne med forsinkelse?

Især for Danmark og Norge er Bo Rasmussen dog bekymret for, at der er holdt ekstra mange virksomheder kunstigt i live det seneste halve år på grund af de meget store hjælpepakker til erhvervslivet.

  • Vi frygter, at vi snart kommer til at se en negativ ketchupeffekt på blandt andet det danske marked. Ud over flere konkurser generelt på grund af eksportnedgang og usikre forbrugere i kølvandet på coronas opblussen, frygter vi, at mange pressede virksomheder lukker i takt med, at støtten fra det offentlige forsvinder, siger Bo Rasmussen, der påpeger, at de mange feriepengemilliarder kan trække erhvervslivet i en positiv retning på den korte bane.

Det er ifølge Experian-direktøren forventeligt, at vi skal ind i 2021, før en stigning i antallet af konkurser sætter ind.

I Finland og Sverige har erhvervslivet allerede taget imod flere konkurser tidligere på året, så hvis de to lande kan holde hjulene i gang, er det sandsynligt, at der kommer lidt færre konkurser der.

En ubekendt i Danmark er, at ekstraordinært mange virksomheder mangler at indberette regnskabstal. Det kan betyde, at flere selskaber end normalt bliver tvangsopløst i den kommende tid.

De fleste brancher viser styrke

Konkret i tredje kvartal er det stort set alle brancher i alle fire lande, der har iklædt sig en konkursteflon.

  • Der er naturligvis enkelte afvigelser på brancheniveau i enkelte lande, men det virker ikke som om, at der er brancher på tværs af Skandinavien, hvor konkurserne rammer hårdt. I andet kvartal så vi, at virksomheder inden for restauration og hoteller gik konkurs i stor stil i Sverige og Finland, men den blødning er stoppet i tredje kvartal. Sandsynligvis understøttet af, at tredje kvartal er højsæson for mange i branchen, samtidig med at smittefrygten generelt var på et lavt niveau i sommerferieperioden. Rejserestriktionerne var jo i en periode næsten slettet fra Udenrigsministeriets vejledninger, pointerer Bo Rasmussen.

I alle fire skandinaviske lande er der ved afslutningen af september i år flere registrerede virksomheder set i forhold til slutningen af september 2019.

  • Hvad fremtiden bringer, er stadig vanskeligt at forudse, men lad os da glæde os over, at erhvervslivet lige nu ser ud til at være i ganske fin form, og hvor antallet af konkurser stadig ikke er alarmerende, siger Bo Rasmussen.

Her ses et samlet overblik med udviklingen i nordiske konkurser i perioden juli til og med september 2020 sammenlignet med samme periode i 2019

Land/forskel fra ’19 til ’20 Juli August September
Danmark -26% -24% -9%
Finland -27% -28% -5%
Norge -26% -40% -21%
Sverige -5% -30% -39%