Nov. 2020 | Konkursanalyser | Konkursanalyse

Der har i oktober 2020 været 415 konkurser, hvilket er et fald på 51,1% sammenlignet med oktober 2019, hvor der var 849 konkurser. De fleste regioner viser et fald, men Hovedstaden viser det relativt største fald i antal konkurser.

Hvis man ser på et helt år, har der samlet set været et fald på 30,3 % i forhold til samme periode året før. Der har i oktober 2020 været 415 konkurser, hvilket er et fald på 51,1% sammenlignet med oktober 2019, hvor der var 849 konkurser. De fleste regioner viser et fald, men Hovedstaden viser det relativt største fald i antal konkurser. Hvis man ser på et helt år, har der samlet set været et fald på 30,3 % i forhold til samme periode året før. Særligt region Hovedstaden har haft markant færre konkurser i perioden, mens mindre områder som Lolland- Falster og Grønland viser stigninger.