Tag: Konkursanalyse

Loading...
Lille fald i konkurser...

Nyeste tal fra Experian viser, at der i august var 311 konkurser. ”Ikke overraskende er det områderne omkring Hovedstaden og Østjylland, hvor konkurstallene er størst. Henholdsvis 152 og 35 virksomheder måtte dreje nøglen om i august, og at det netop er i disse områder, hvor antallet af konkurser i...

Læs mere Lille fald i konkurser
Lille stigning i antallet af konkurser – men ikk...

I alt måtte 475 virksomheder dreje nøglen om i april. Isoleret set svarer konkurstallet dermed stort set til antallet i marts, hvor 472 virksomehder gik konkurs, men korrigeret for sæsonudsving er antallet af konkurser steget med 4,7%. Det viser denne måneds konkursanalyse fra Experian. I et geografisk perspektiv repræsenterede...

Læs mere Lille stigning i antallet af konkurser – men ikke alle steder
472 konkurser i marts...

Samlet set bød marts måned på 472 konkurser, hvilket isoleret set repræsenterer en stigning i forhold til måneden før, hvor kun 311 måtte dreje nøglen om. Stigningen forsvinder dog, hvis man korrigerer for sæsonudsving. Hovedstaden står ikke overraskende for den største stigning i antallet af konkurser. Her måtte 212...

Læs mere 472 konkurser i marts
Færre konkurser i februar...

I alt gik 311 virksomheder konkurs i februar. Korrigeret for sæsonudsving svarer det til et fald på mere end 25% sammenholdt med januar, hvor 539 virksomehder blev begæret konkurs. Især udviklingen i Region Hovedstaden spiller en rolle for den overordnede trend, her gik kun 180 konkurs i februar sammenholdt...

Læs mere Færre konkurser i februar
Sløret billede af stejl konkurs-udvikling i april...

ANALYSE: 684 konkurser sendte i april konkursniveauet 73,6 procent op, viser nye tal fra Experian. Sags-ophobning i Erhvervstyrelsen og udfordringer hos SKAT efter lukning af EFI gør det dog svært at bruge udviklingen som samfundsøkonomisk kompas DOWNLOAD her: Experians konkursstatistik, april 2016, DATA-ark Der blev i april måned registreret 684 konkurser i Danmark, svarende til...

Læs mere Sløret billede af stejl konkurs-udvikling i april
Analyse: Ophobning af konkurs-sager spøger stadig  ...

ANALYSE 505 selskaber måtte i marts dreje nøglen om med konkurs – en stigning på 23,8 procent sammenlignet med marts sidste år. En del af forklaringen skal formodentlig findes i den fortsatte sagspukkel som følge af nyt it-system i Erhvervsstyrelsen Marts blev igen en måned med et overraskende højt...

Læs mere Analyse: Ophobning af konkurs-sager spøger stadig