Loading...

Nyetableringer – 1 kvartal 2020

Nyetableringer af selskaber

Hvert kvartal udgiver vi en analyse af de nyetableret virksomheder i Danmark. Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen og er regnskabspligtige, og vil typisk være af formen A/S, ApS, P/S, I/S og AMBA. Det er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark.

Antallet af nyetablerede selskaber i april 2020, var på 1.850, hvilket er et fald på 51,6 % i forhold til april 2019. De første 4 måneder af 2020, har vist et fald i det samlede antal nyetablerede selskaber på 37,5 % – sammenlignet med de første 4 måneder af 2019. Muligheden, som kom i 2014, for at stifte Iværksætterselskaber, med en kapital på kun 1 kr., blev stoppet pr. 15. april 2019, hvilket stadig kommer til udtryk her i aprils måned til måned sammenligning. Faldet er ganske markant, og skyldes formentligt dels spekulation i oprettelse af IVS selskaber de første 2 uger af april 2019, men også at Covid-19 nedlukningen i 2020 er begyndt at sætte sit præg på etableringslysten. April måned har været præget af Covid-19 situationen, og ser man tilbage på månederne efter finanskrisen omkring 2008, kan der tillige ses et markant fald i 2009. Først flere år efter, i 2014, var nyetableringsiveren på niveau, godt hjulpet på vej muligheden for den daværende selskabsform IVS.

Kommentar til nyetablerede selskaber fordelt på geografiske områder

I april 2020 har der været et markant fald i antallet af nyetablerede selskaber.

Fyn har det største relative fald i nyetableringer i april 2020 set ift. samme måned sidste år, men alle områder har oplevet markane fald.

Når der ses på et helt år, har der samlet set været et fald på 30,3 % i forhold til samme periode året før. Grønland er ene om, at have haft en relativ stigning i antal nye selskaber, mens det er Bornholm der har det største relative fald i forhold til året før.

Du kan hente hele analysen inklusiv statistikker her