Loading...

Lukker på stribe: Udfasningen af IVS-ordning sender antallet af konkurser i vejret

Antallet af konkurser blandt danske virksomheder er fra 2017 til 2019 steget med hele 35 procent. Beslutningen om at afskaffe de ellers populære IVS’er som selskabsform – også kendt som enkroneselskaberne – tegner sig ifølge vores seneste opgørelser for en markant del af den samlede konkurspulje.

Ser man alene på antallet af konkurser, så tegner 2019 et dystert billede af dansk erhvervsliv. En samlet opgørelse over årets konkurser fra data- og analyse-virksomheden Experian viser, at i alt 8.520 danske virksomheder gik konkurs i de foregående 12 måneder mod 7.189 i hele 2018. Det svarer til godt 19 procent flere konkurser i perioden fra januar 2019 til december 2019 – og 35 procent flere end i hele 2017.

Kigger man dybere ind i tallene er der ifølge Bo Rasmussen, der er nordisk salgsdirektør hos Experian, dog flere faktorer, som får 2019 til at skille sig en smule ud i forhold til de foregående år.

– Ser vi på de store linjer, peger flere iagttagelser på, at vi i løbet af 2019 løbende har nærmet os bølgetoppen af en højkonjunktur. Derfor er det heller ikke overraskendevi ser en stigning i antallet af konkurser. En anden, men nok mere vægtende årsag, er dog Folketingets beslutning tilbage i april 2019. Her blev det besluttet både at afskaffe muligheden for at oprette nye iværksætterselskaber (IVS)og at alle eksisterende IVS’er skulle omdannes til ApS’er inden midten af april 2021, da de ellers vil blive tvangsopløst af myndighederne, forklarer han.

IVS’erne, der også bærer betegnelsen ”enkroneselskaber”, blev oprettet af SRSF-regeringen tilbage i 2013 som en nem og billig vej til at starte en virksomhed for danske iværksættere. Et IVS fungerer på mange måder som et anpartsselskab (ApS), men kræver kun en selskabskapital på én krone mod de i dag 40.000 kroner, som er kapitalkravet for et ApS. Folketinget besluttede dog at afskaffe ordningen i april 2019 – blandt andet fordi IVS’erne havde oparbejdet en gæld til det offentlige på mere end 700 mio. kroner.

Erhvervsstyrelsen har siden 2018 og frem haft fokus på virksomheders registrering af reelle ejere eller manglen på samme. Det har betydet, at en stor del virksomheder, herunder IVS’er, er blevet begæret tvangsopløst af denne grund – og det giver udslag i konkursstatistikkerne, lyder det fra Bo Rasmussen:

– Uden at lægge hovedet på blokken, så virker det til, Skifteretten har en tendens til at behandle en stor del af disse sager ved årsafslutningen, hvilket giver store sæsonudsving. Som en lille krølle hører også med, at det ikke er muligt for virksomheder at genopstå som et IVS, hvis de først er begæret tvangsopløst – hvilket kan skubbe yderligere til konkurstallet.

Konkurs er ikke lig tragedie

At IVS’er tegner sig for en forholdsmæssig stor del af konkurserne, kan især læses af december-tallene, hvor godt 40 procent af de i alt 8.520 konkurser var et IVS. At den ellers så populære selskabsform nu tager et dyk er dog ikke nødvendigvis en negativ ting, påpeger Bo Rasmussen:

– IVS’erne var jo ment som en mulighed til at stifte selskab, uden at man skulle leve op til kapitalkravet for ApS’er på 40.000 kroner. Så selvom der stadig er tid at løbe på for ejerne af IVS’er, virker det til, at mange har valgt at lukke selskabet ned i stedet for at trække processen ud, hvis de allerede nu vurderer, at de ikke kommer til at rejse den krævede kapital inden deadline. En konkurs kan selvfølgelig være trist for den enkelte virksomhed, men i et samfundsmæssigt perspektiv kan det være en sund udvikling, da det giver plads til virksomheder med en – måske – mere levedygtig forretningsidé eller -model.

En broget konkursskare

Ifølge Experians nye tal er der ikke noget der tyder på, at virksomheder inden for en bestemt branchetype er mere tilbøjelige til at gå konkurs end andre. Men ser man på, hvilke sektorer, der tegner sig for den største del af årets konkurser, skiller især to brancher sig ud sammenlignet med 2018.

Handelsvirksomheder tegner sig for 1539 konkurser (18 procent), bygge og anlæg 1085 konkurser (13 procent).

– Når man ser på tallene for 2019 er det nærliggende at tro, at handels- eller finansvirksomheder er mere tilbøjelige til at gå konkurs end andre brancher. Men her er det vigtigt at huske, at der både er tale om relativt store brancher, som proportionelt rummer alt fra kæmpestore danske virksomheder til meget små enkeltmandsfirmaer – og at der blandt handelsvirksomheder eksisterer en stor underskov af iværksættere. Så du kan ikke udelukke, at en del IVS-lukninger er sket blandt denne gruppe, understreger Bo Rasmussen.

Hent konkursanalysen for december 2019 her

Yderligere kommentarer:

Bo Rasmussen

Nordisk Salgsdirektør, Experian

+45 26 33 25 34

Bo.rasmussen@experian.com

Iværksætterselskaber (IVS)

  • I perioden den 1. januar 2014 til og med 15. april 2019 var det muligt at stifte et såkaldt iværksætterselskab (IVS).
  • Selskabsformen havde samme begrænsede hæftelse som et anpartsselskab (ApS), hvor ejerne ikke hæfter personligt for selskabets gæld og forpligtelser, i modsætning til eksempelvis enkeltmandsfirmaer, men krævede kun én krone i startkapital i modsætning til de i dag 40.000 kr. for et ApS.
  • Folketinget besluttede i april 2019, at alle IVS’er inden 9. april 2021 skal omdannes til et ApS og leve op til kapitalkravet på 40.000 kr. – opfyldes dette ikke vil selskabet blive tvangsopløst.
  • Årsregnskabsloven indebærer, at et IVS skal opspare 25 pct. af det årlige overskud, indtil en egenkapital på 40.000 kr. er opnået – eller selskabet lukkes af enten ledelse eller myndigheder.

Om Experian

Vi er verdens førende leverandør af data, analyser og statistiske modeller, der leverer data og analyseværktøjer til kunder i hele verden. Vi hjælper virksomheder med at styre kreditrisiko, forebygge svindel, målrette markedsføring og automatisere beslutningsprocesser. Vi hjælper også privatpersoner med at kende deres kreditværdighed og beskytte sig mod identitetstyveri. I 2018 blev vi for femte år i træk udnævnt af Forbes Magazine som én af verdens mest innovative virksomheder.

Vi beskæftiger omkring 17.000 mennesker i 44 lande. Vores hovedkontor ligger i Dublin, Irland, med operative hovedkvarterer i Nottingham (UK), Californien (USA) og São Paulo (Brasilien).

Experian plc er noteret på London Stock Exchange (EXPN) og er en del af FTSE 100-indekset. Den samlede omsætning for finansåret, der sluttede 31. marts 2019, var 4,9 mia. USD.

Læs mere her: http://www.experian.dk/