Loading...

2019: Et godt år for de datadrevne virksomheder, men hvad sker der i 2020?

2019 har været endnu et sundt år for dansk økonomi, dog med mere moderat vækst end de seneste år. Flere danskere er i arbejde, flere danske varer eksporteres til udlandet og det danske bruttonationalprodukt forventes at vokse med 2 procent i 2019.

Ifølge regeringens økonomiske redegørelse for 2019 kan vi dog forvente, at årene med de højeste vækstrater ligger bag os. Dette skyldes især usikkerheden i international økonomi på baggrund af Brexit, handelskonflikten samt geopolitisk usikkerhed omkring Iran.

Derfor kan danskerne altså se frem til afdæmpet vækst i de kommende år, og det forventes således at 2020 bliver året, hvor væksten aftager og falder fra 2 procent til 1,3 procent.

Forbedret kundeoplevelse i 2019, men vi skal blive endnu bedre i 2020

Et stort indsatsområde fra vores side i 2019 har været at sætte fokus på vores kunder, og således forbedre kundeoplevelsen på tværs af hele kunderejsen. Her har vi arbejdet både strategisk og taktisk med vores NPS-målinger, og forbedret en række områder, som vores kunder kommenterede på:

  • Vi har øget bemanding i kundeservice for at mindske svartiden på telefon og skriftlige henvendelser.
  • Vi har foretaget en række produktforbedringer i vores løsninger, herunder bl.a. BusinessInsight og AKS Open.
  • Vi har introduceret en række nye løsninger med fokus på at tilfredsstille kundebehov i markedet.
  • Vi har produktudviklet indenfor Open Banking området i stærkt samarbejde med kunder og partnere.

I 2020 vil vi fortsat arbejde på at forbedre kundeoplevelsen, og vil igen foretage undersøgelser og interviews med kunder for at sikre, at vi imødekommer behov og ønsker.

Ansvarlig långivning er vigtigere end nogensinde

Forbrugernes efterspørgsel på lån er støt stigende og derfor bliver værktøjerne og processerne for ansvarlig långivning vigtigere end nogensinde. Det er derfor vigtigt at tale om ansvarlig långivning i et samfundsøkonomisk perspektiv og hvis vi i fremtiden skal sikre flest mulige kunder fra at opbygge uholdbar gæld, så kræver det, at vi samarbejder frem for at holde på data, som allerede i dag – i hvert fald teknisk set – er givet fri gennem lovgivning. Hos Experian står vi klar med en lang række løsninger: aktiv kreditsikring, RKI og Kreditstatus hvor man på få sekunder kan skaffe sig et overblik om man skal give et forbrugslån eller ej til en kunde. Hos Experian er ansvarlig långivning en del af vores DNA, og er selvfølgelig et emne, der ligger tæt på vores hjerte. Derfor vil vi også i fremtiden være synlige i den offentlige debat omkring den ansvarlige långivning.

Du kan læse mere om KreditStatus her.

Blandt verdens mest innovative virksomheder for sjette år i træk

For sjette år i træk er Experian blevet nomineret på Forbes’ liste over verdens 100 mest innovative selskaber. Vi er super stolte over det, da det er noget som skaber værdi for vores kunder og samarbejspartnere og er med til at sikre løbende forskning og udvikling af innovative løsninger. Som noget helt nyt har vi lanceret et innovationscenter i hjertet af London, opbygget omkring interaktiv teknologi og med mulighed for at skabe et co-creative miljø for at drøfte de udfordringer, man møder på sin vej om det er ihht. onboarding, compliance, svindel, mm.

Læs mere om Experian’s Customer Innovation Experience her.

Hvidvasksager og AML på agendaen

2019 blev også året, hvor diverse hvidvasksager dominerede mediebilledet, og flere virksomheder fik øjnene op for væsentligheden af Anti Money-Laundering lovgivning og Know-Your-Customer-processer. I 2020 kan vi ydermere se frem til implementeringen af EU’s femte hvidvaskdirektiv. I overenstemmelse med det femte hvidvaskdirektiv skal endnu flere brancher nu overholde hvidvaskloven, og praktisere endnu grundigere due digiligence end førhen.

Læs mere om hvidvaskloven og AML her.

The End of Data Driven Businesses

De seneste år har vi talt meget om den datadrevne virksomhed, og hvor vigtigt det er at træffe beslutninger på baggrund af data og dermed øge sin konkurrenceevne. Men det er på høje tid at gøre op med den tankegang. Adgangen til data er ikke længere en konkurrencefordel – den har alle virksomheder. Den afgørende faktor er virksomhedens evne til at analysere og træffe de bedste beslutninger, og med de enorme datamængder, vi har til rådighed, er det ingen enkel opgave. Derfor bliver virksomhedens adgang til og brug af effektive analyseværktøjer et vigtigt konkurrenceparameter. Vi kalder udviklingen ‘fra datadrevet til analysedrevet’.

Netop dette emne var omdrejningspunktet til vores arrangement Innovation Summit 2019 den 8. oktober, hvor vi på bedste vis, via Experian og eksterne talere, satte fokus på, hvordan du effektivt kan udnytte virksomhedens data og samtidig understøtte kundefokus og evnen til innovation.

Tag et kig på hvad der blev præsenteret på dagen.

Den afgørende faktor i 2020 bliver evnen til at analysere og træffe de rette beslutninger af din virksomheds data. Men det er ikke en nem opgave, og analyseværktøjerne vil have afgørende betydning.

Virksomheder ruster sig mod digital bedrageri 

I september i år udgav vi vores Fraud rapport i samarbejde med Forrester Consulting foretaget på tværs af Europa, Mellemøsten og Afrika for at få indsigt i ledere og direktørers største udfordringer indenfor svindelområdet. Undersøgelsen havde en række spændende konklusioner, og emnet bliver kun mere relevant i det nye år.

Eksempelvis erkendte hver tredje beslutningstager (34 procent), at deres digitale kanaler er sårbare, selvom datatyveri – malware, hacking og social engineering – påvirker omkring 60 procent af de adspurgte virksomheder. Alligevel mener kun 14 procent, at de er optimalt rustet mod databedrageri. For danske virksomheder var tallet helt nede på 8 procent.

Ved Experians deltagelse til Børsens Gazellekåringer oplevede vi også, hvordan deltagerne blev overraskede over den stigende trussel fra svindel, hackere og identitetstyve. Her deltog Experians chefkonsulent Jakob Færgeman i arrangementernes paneldebatter og udbredte kendskabet til Experians indsatser på området. Han er overbevist om, at 2020 bliver året hvor flere danskere får øjnene op for dette:

”Jeg er sikker på, at 2020 bliver året, hvor flere danskere for alvor får øjnene op for identitetstyveri, og her er det afgørende at virksomhederne er på forkant med udviklingen og investerer i beskyttelse inden ulykken indtræffer”.

Du kan hente hele svindelrapporten her.

Fra Experian ønsker vi dig og din familie en skøn jul og et festligt nytår!

Frode Berg

Experian Nordic Market President