Loading...

Flere ældre er pressede på økonomien

Opsvinget er over Danmark, og antallet af RKI-registrerede danskere er lavere, end det har været i mange år. Men hos de ældre går udviklingen i den forkerte retning.  

 

Når der er højkonjunkturer over Danmark, falder antallet af RKI-registrerede danskere. Ifølge en ny opgørelse fra Experian, der står bag RKI-registret, nåede antallet af RKI-registrerede borgere i juli måned under 200.000. Det tal har ikke været så lavt siden 2010.

Hos de ældre befolkningsgrupper tegner der sig dog et andet billede. For mens antallet af registrerede danskere i RKI generelt er nedadgående i alle aldersgrupper, så er faldet meget lille – ja, nærmest stagnerende – blandt de ældre.

– Vi kan se, at mange ældre er udfordret på økonomien. Antallet er RKI-registrerede personer falder ikke nær så meget i aldersgrupperne fra 61+. Oveni viser tallene, at mange af de ældre kæmper med skyldige beløb, som ligger over landsgennemsnittet, siger Mette Frølund, der er kundeansvarlig for RKI hos Experian.

 

Det gennemsnitlige skyldige beløb på tværs af aldersgrupper ligger på landsplan på 65.379 kroner. Hos de 61-70-årige er tallet 104.857 kroner, hvilket gør dem til den gruppe af RKI-registrerede danskere, der skylder mest. Blandt de 71-80 årige ligger gennemsnittet på 91.743 kroner. Det er en stigning på næsten 18 procent i forhold til året før.

 

ÆldreSagen: ”De gode tider” går uden om pensionisterne

Når mange ældre ikke er en del af opsvinget, skyldes det, ifølge ÆldreSagen, flere faktorer:

– RKI-tallene viser tydeligt, at ikke alle pensionister mærker ”de gode tider”. Selvom mange i de nye pensionsårgange har en større pensionsopsparing, er det langt fra alle. Samtidig kommer den høje beskæftigelse og lave rente ikke alle pensionister til gode, siger Claus Blendstrup, der er økonom og chefkonsulent hos ÆldreSagen.

Her kan man sagtens genkende billedet af, at der er en gruppe blandt de ældre, der er økonomisk udfordret:

–  Vi ved fra mange medlemshenvendelser, at der er pensionister, som har svært ved at få lån i banken eller at få ”forlænget” afdragsfriheden på deres realkreditlån, når den udløber. Og det kan betyde, at man ender med at misligholde sin gæld, fortæller han.

Hent den samlede RKI-opgørelse for juli 2019 her.