Loading...

Lovstramninger afslører: Danske virksomhedsejere bliver i Danmark

I kølvandet på en række sager om hvidvask, skattesvig og anden økonomisk kriminalitet, blev det for halvandet år siden politisk bestemt, at alle danske virksomheder skulle redegøre for deres personlige ejere. Resultatet viser nu, at de stort set alle ejes af folk bosiddende her i landet.

Senest ved udgangen af 2017 skulle alle danske virksomheder indberette til myndighederne, hvem der er de reelle ejere bag forretningen. Formålet var at gøre det helt tydeligt, hvilke fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer virksomheden.

Den strammede lovgivning kom på baggrund af en række sager om blandt andet hvidvask og skattesnyd. Det foregik bl.a. via stråmandsvirksomheder, hvor den reelle ejer ikke var den, der offentligt stod registreret. Nu har analysevirksomheden Experian for første gang samlet tallene og kan dermed danne et billede af, hvor i verden ejerne af de danske virksomheder bor.

Ejere bor i Danmark

Ud over de 279.000 danske enkeltmandsvirksomheder, der er ejet af danskere/herboende, så viser opgørelsen at hele 99,4 procent af resten – i alt 450.605 virksomheder har reelle ejere, der bor her i landet. Da der i alt er registreret 453.559 virksomheder, betyder det, at kun 2.954 af dem har ejere bosiddende uden for Danmarks grænser.

– Det er første gang, vi får et reelt billede af ejernes bopæl. Det er ikke så overraskende, at mindre virksomhedsejere, håndværkere og butiksejere bliver i landet, men det er interessant, at så mange overordnet set bliver boende, siger Michael Viktor Jensen, der er Senior Product Manager hos Experian.

De udenlandske ejere af danske virksomheder kommer først og fremmest fra Sverige, hvor der ifølge statistikken bor 118. Herefter følger Tyskland med 96 bosiddende ejere, Storbritannien med 76 og på fjerdepladsen USA med 69.

Flere lande, der kan lede tankerne på skattely, f.eks. Cayman-øerne og Antiqua-Barbuda, har hver kun en enkelt ejer af danske virksomheder registreret. Lichtenstein er der dog stadig ejermæssig endestation for 30 danske virksomheder.

– De her tal betyder bestemt ikke, at vi kan konkludere, at der ikke finder skattesnyd sted, eller afvise at nogle virksomheder benytter stråmænd og skattely. Men tallene viser, at langt størstedelen af ejerskabet af de danske virksomheder, i hvert fald på papiret, er en lokal sag og foregår transparent for myndighederne, forklarer Michael Viktor Jensen.

Manglende oplysninger om ejerforhold fører til tvangsopløsning

Da loven trådte i kraft i 2017, skulle virksomhederne selv indberette ejerforhold. Alligevel var der i slutningen af 2018 knap 7500, der ikke havde gjort det. Det betød at Erhvervsstyrelsen sendte dem til skifteretten med henblik på at tvangsopløsning.

Stadig langt til ligestilling hos virksomhedsejerne

Ejerskabsopgørelsen viser også, at vi er et stykke fra ligestilling. F.eks. kan man se, at 72 pct. af danske virksomhedsejere er mænd, og kun 23 pct. er kvinder. Hos de sidste 5 procent har det ikke været muligt at fastslå køn.

Ifølge tallene søger færrest virksomhedsejere mod lande som Tanzania, Zimbabwe, Libyen og Burundi.

Læs mere om hvorledes Experian kan hjælpe dig at med at identificere reelle ejere i en enkel søgning, læs mere her.

Kontakt: Michael Viktor Jensen, Senior Product Manager, Experian: Tlf: 29 49 28 03