Loading...

Stor stigning i konkurser i marts

Dugfriske tal fra data- og analysevirksomheden Experian viser, at hele 1.200 danske virksomheder gik konkurs i marts måned. Det er tre gange så mange konkurser som det gennemsnitlige niveau i marts måned i de seneste 15 år, men det skyldes i høj grad teknik.

De 1200 konkurser i marts 2019 er en stigning på 105,1% sammenlignet med marts 2018, og det er især iværksætterselskaber (IVS’er), som står for den markante vækst. Isoleret set er stigningen for ApS’ere på 26%, mens stigningen for IVS’ere er mere end 229%. De ekstraordinært mange konkurser tilskrives altså i høj grad IVS’ere.

”I marts måned er det især iværksætterselskaberne, hvor de fleste konkurser har været. En nærliggende forklaring på det kan være, at Sø- og Handelsretten har konkursbehandlet en større pulje af små IVS’ere. Det samlede antal konkurser i årets tre første måneder er 2.429, hvilket er en stigning på 73% sammenlignet med samme tre måneder sidste år. Stigningen i antallet af konkurser er fordelt over alle dele af landet med undtagelse af Sjælland (ekskl. Hovedstaden). Hovedstaden har den klart største stigning i antal konkurser, hele 153%, sammenlignet med 2018,” siger Bo Rasmussen, Nordisk salgsdirektør i Experian.

Også målt i faktiske tal er den største stigning i antallet af konkurser sket i Hovedstaden, hvor der har været 901 flere konkurser i 2019 sammenlignet med de første tre måneder i 2018. Det er dog ikke så overraskende, da det samlede antal af virksomheder også er langt det største i Hovedstaden. I den anden ende af tabellen oplevede Nordjylland og Østjylland de mindste stigninger på henholdsvis 14 og 18 i årets to første måneder.

”Det historisk høje niveau af konkurser er besynderligt set i lyset af de gode konjunkturer. En stor del af forklaringen er imidlertid IVS’er, som har få eller ingen ansatte, og hvor kravet til startkapital er lavt. Mange af disse virksomheder har begrænsede aktiviteter, og når de går konkurs er skaderne begrænsede,” siger Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for samfundsøkonomi og analyse i Dansk Erhverv.

Virksomhedsformen IVS har eksisteret siden januar 2014, og der er oprettet mere end 41.000 af denne type. En analyse fra Erhvervsstyrelsen viser, at den hyppigste måde, hvorpå iværksætterselskaber bliver opløst, er tvangsopløsning eller konkurs. Da det er dyrt at administrere, har Erhvervsminister Rasmus Jarlov den 28. februar i år varslet, at selskabsformen bliver afskaffet igen.

Download Konkursanalysen her: Experian Konkursanalyse marts 2019

For yderligere oplysninger:

Bo Rasmussen, Nordisk salgsdirektør i Experian på telefon 26 33 25 34.