Loading...

Unge skal godt fra start med en bedre forståelse for økonomi

Unges håndtering af deres privatøkonomi er i fokus i Pengeugen i uge 11, hvor Experian igen i år er fast leverandør af RKI-tal

For nogle unge kan det være svært at håndtere, når de selv begynder at få ansvar for at administrere deres egen økonomi og forbrug. Derfor sætter skoler landet over i denne uge fokus på unge og økonomi i forbindelse med den årlige ”Pengeuge”.

Det er Finans Danmark, der står bag Pengeugen, som afholdes for sjette gang. At unge tidligt har en god forståelse for forbrug og økonomi er ifølge Finans Danmark utrolig vigtigt for det udgangspunkt, de unge får for deres voksenliv.

Igen i år leverer Experian data til Pengeugen på, hvor mange af de unge mellem 18 – 30 år, der står i RKI-registeret. Hvis du er bagud med at betale dine regninger til tiden, kan du i yderste konsekvens ende i RKI-registeret som en dårlig betaler. Det er der 46.783 unge i alderen 18 – 30 år der gjorde ved udgangen af 2018. Selvom andelen af unge, der ender i RKI, er lavere end i flere andre aldersgrupper, er de unge en særlig vigtig gruppe, mener Mette Frølund, der er kundeansvarlig for RKI hos Experian.

”Hvis man ikke har en god forståelse for, hvordan økonomi og forbrug hænger sammen, kan det ende med at være en udfordring, der følger en livet igennem. Der er desværre nogle, som kommer i RKI som helt unge, og som ikke rigtig formår at holde sig ude af det livet igennem. På den måde kan vi også se, hvor vigtigt det er, at vi tager et særligt ansvar for at videregive en god økonomisk forståelse til vores unge,” siger Mette Frølund.

De seneste fem år er antallet af unge i RKI da også faldet med næsten 10.000 personer fra 55.994 ved udgangen af 2013 til 46.783 ved udgangen af 2018.

Pengeugen sætter fokus på undervisning i privatøkonomi i grundskolens ældste klasser (7.-9. klasse) med det formål at højne de unges finansielle forståelse. Alle skoler, klasser og lærere kan være med og anvende det undervisningsmateriale, der er udviklet særligt til Pengeugen.

Læs rapporten for at få mere indblik i, hvordan de unge i dag klarer sig i privatøkonomien og hvilke kategorier, de unge bruger mange og få penge på. Download den her: https://epaper.dk/finansdanmark/unge—g%C3%A6ld,-forbrug-og-opsparing/

Læs mere om Pengeugen her: https://www.pengeuge.dk