Loading...

Årets to første måneder bød på flere konkurser

Nye tal fra Experian viser en markant stigning i antallet af konkurser i januar og februar 2019 sammenlignet med de to samme måneder sidste år.

Analysevirksomheden Experian har opgjort antallet af konkurser i 2019 frem til og med februar. I årets to første måneder er 1.229 virksomheder i Danmark gået konkurs, hvilket er en stigning på 51% sammenlignet med de samme to måneder sidste år.

”2019 er ikke startet godt ud, når vi ser på konkurser. Der kan være tekniske årsager til større udsving i antallet af konkurser fra måned til måned. Men tager man højde for disse udsving, er det dog stadig en anseelig stigning i antallet af konkurser,” siger Jakob Færgeman, konsulentchef i Experian.

Stigningen i antallet af konkurser spreder sig over store dele af landet, men med undtagelse af Sjælland og Østjylland. Det er Hovedstaden, som har den klart største stigning, her er antallet af konkurser mere end fordoblet sammenlignet med 2018.

”Både i faktiske tal og relativt set er de største stigninger i antallet af konkurser sket i Hovedstaden, som har oplevet 349 flere konkurser i 2019 sammenlignet med 2018. Fyn, Sydjylland samt Midt- og Vestjylland har også oplevet flere konkurser. Her er antallet af konkurser vokset med 27-40%” siger Jakob Færgeman,

Historisk mange konkurser

Historisk set ligger niveauet for konkurser højt i disse år, lyder det fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

”Det kan virke lidt besynderligt, når de generelle økonomiske konjunkturer ellers er positive. En af grundene til at antallet af konkurser alligevel ligger højt er, at det for nogle år tilbage blev muligt at oprette de såkaldte IVS’ere, hvor kravet mht. startkapital er lavere. Det har hævet antallet af nyetablerede selskaber og dermed også konkurrencen blandt virksomhederne. Som naturlig konsekvens heraf ser vi også flere konkurser i disse år end ellers.,” siger Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for samfundsøkonomi og analyse i Dansk Erhverv.

Læs hele konkursanalysen fra Experian her

For yderligere oplysninger:

Jakob Færgeman, konsulentchef i Experian, på telefon 51 28 06 72.