Loading...

Flere konkurser i 2018

I 2018 var der ifølge vores nyeste tal samlet set flere konkurser end i 2017. Mere konkret var der i det netop afsluttede år næsten 7.200 konkurser alt i alt. Det er tæt på 900 flere end året før, eller hvad der svarer til en stigning på lidt over 14 procent.

Vi har i år opgjort antallet af konkurser frem til og med december sidste år. December bød på isoleret set på knap 800 konkurser, hvilket næsten er næsten 600 færre end samme måned af 2017, hvor der dog også var rekordmange konkurser.

”Det er alle områder, som har oplevet et stigende antal konkurser. I faktiske tal er de største stigninger i antallet af konkurser sket i Hovedstaden og Østjylland med henholdsvis 450 og 200 flere konkurser i 2018 sammenlignet med 2017. Det er dog ikke så overraskende, at disse to områder ligger i top, når vi kigger på de faktiske tal, da det også er i disse områder at der er flest virksomheder generelt set,” siger Mads Heindorff, Kommerciel Direktør i Experian.

I den anden ende af tabellen oplevede Fyn og Sjælland den mindste stigning med henholdsvis 22 og 26 flere konkurser i det netop afsluttede år sammenlignet med 2017.  Ser man i stedet på den forholdsmæssige udvikling i konkurstallet for de forskellige områder, så er det fortsat Østjylland der med 27 pct. flere konkurser har oplevet den største stigning. Relativt set har Sjælland oplevet den mindste stigning med 4 pct. flere konkurser.

Konkurser er udtryk for konkurrence
Historisk set ligger niveauet for konkurser højt i disse år. Det kan virke lidt besynderligt, når der ellers er fremgang i dansk og international økonomi, og der derfor er gode økonomiske forudsætninger for danske virksomheder.

”En af grundene til, at antallet af konkurser alligevel ligger højt, er, at det for nogle år tilbage blev muligt at oprette de såkaldte IVS’ere, hvor kravet mht. startkapital er lavere. Det har hævet antallet af nyetablerede selskaber og dermed også konkurrencen blandt virksomhederne. Som naturlig konsekvens heraf ser vi også flere konkurser i disse år. Så selvom antallet af konkurser i 2018 altså ligger på niveau med det, vi så i årene efter krisen i 2008, så er det nogle andre forhold, der trækker konkurstallet i dag sammenlignet for lidt over 10 år siden,” siger Kristian Skriver, økonom i Dansk Erhverv.

Kristian Skriver tilføjer, at selv om den enkelte konkurs selvfølgelig kan være en trist historie for de implicerede, er det vigtigt at huske på at set fra et samfundsøkonomisk perspektiv, så er konkurser en sund markedsmekanisme. Firkantet set kan man sige, at konkurser opstår, når mindre effektive virksomheder bliver udkonkurreret af mere effektive virksomheder. Det gør, at ressourcerne i økonomi udnyttes bedre, og det er godt for samfundsøkonomien som helhed.

Der har i december 2018 været 796 konkurser, hvilket er et fald på 42,3% sammenlignet med december 2017, hvor der var 1380 konkurser. Det er Hovedstaden, som har det relativt største fald i antal konkurser, sammenlignet med december 2017. Det bør dog nævnes, at sidste december havde rekord mange konkurser i netop december måned.
Hvis man derimod ser på de seneste 12 måneder, har der i 2018 været en stigning på 14,2% i forhold til 2017. Her er det Færøerne som viser den relativt største stigning.

>> Hent hele Konkursanalysen for 2018 her