Loading...

2018 ser ud til at byde på flere konkurser

Det nyeste konkurstal fra Experian bringer det samlede antal konkurser i år (januar til november) op på knap 6.400. Det er i underkanten af 1.500 flere i år sammenlignet med samme periode sidste år.

”Alene i Hovedstaden var der over 350 flere konkurser i november sammenlignet med samme måned sidste år, hvilket trækker det samlede antal konkurser i november op i forhold til sidste år. Østjylland, Sydjylland og Midt- og Vestjylland havde i november henholdsvis 46, 8 og 3 flere konkurser i forhold til november 2017, mens Sjælland, Fyn og Nordjylland alle havde færre konkurser i den forgangne måned i forhold til sidste år,” siger Jakob Færgeman, Konsulentchef i Experian.

Flere virksomheder medfører flere konkurser
Ifølge Experian har der siden årsskiftet været knap 6.400 konkurser på landsplan.

”Rundt regnet er det 1.500 flere konkurser end i perioden januar-november 2017. Dermed ser det ud til, at 2018 kommer til at byde på flere konkurser i forhold til 2017. At antallet af konkurser stiger i 2018 belyser, at ikke alle udfordringer for danske virksomheder forsvinder som følge af et økonomisk opsving. Flere virksomheder kommer nemlig også til, og det skaber øget konkurrence mellem virksomheder,” siger Jonas Meyer, økonom i Dansk Erhverv.

Siden 2015 har vi set et løft i antallet af konkurser. En del af dette løft kan dog formentlig forklares ved en ændret erhvervsstruktur, hvor de såkaldte Iværksætterselskaber fylder mere. IVS’erne har medført en vækst i antallet af nyetablerede virksomheder og som konsekvens heraf, ser vi også flere konkurser.

”En vigtig pointe i forhold til konkurser er, at selvom den enkelte konkurs kan være en sørgelig historie for de implicerede, så er konkurser i bund og grund en sund økonomisk markedsmekanisme. Firkantet set kan man sige, at konkurser opstår, når mindre effektive virksomheder bliver udkonkurreret af mere effektive virksomheder. Det gør, at ressourcerne i økonomi udnyttes bedre, og det er godt for samfundsøkonomien som helhed,” siger Jonas Meyer.

Der har i november 2018 været 1090 konkurser, hvilket er en stigning på 55,3 procent sammenlignet med november 2017, hvor der var 702 konkurser. Den store ændring skal dog ses i lyset af, at Erhvervsstyrelsen i slutningen af året tager mange virksomheder under tvangsopløsning, som så bliver begæret konkurs. Det er noget der typisk sker, hvis en virksomhed eksempelvis ikke har indsendt et årsregnskab for det foregående år.

>> Hent konkursanalysen for november 2018