Loading...

Konkursanalysen april 2018: færre konkurser i Hovedstaden

Nye tal viser, at der i april var 448 virksomheder samlet set, som måtte dreje nøglen på grund af konkurs. Det er 27 færre i forhold til april 2017, svarende til et fald på 6 pct. Set i forhold til at konkurstallet godt kan hoppe lidt op og ned, er der tale om et stort set uændret niveau for antallet af konkurser.

I de første 4 måneder af 2018 er knap 1.850 virksomheder gået konkurs – det svarer til en stigning på lige under 3 pct. i forhold til samme periode sidste år. At konkurstallet mest af alt bevæger sig sidelæns og ikke op eller ned i forhold til sidste år, skal blandt andet ses i lyset af, at den underliggende økonomiske aktivitet i Danmark ikke har ændret sig vildt meget det seneste år.

Flest konkurser i Hovedstaden

Dykker man lidt ned i tallene rent geografisk, kan man se, at der var flest konkurser i Hovedstaden. Næsten 186 virksomheder i Hovedstaden gik konkurs i april. Det er dog et stykke under niveauet fra april sidste år, og det peger i retning af en fortsat pæn økonomisk aktivitet omkring Hovedstaden. Omvendt oplevede Sydjylland en del flere konkurser i den seneste måned i forhold til april sidste år. Her er det dog værd at nævne, at de 16 konkurser i april 2017 var ekstraordinært lavt for Sydjylland – og selvom de 40 konkurser i det sydjyske i sidste måned er til den høje side, ser det for hele 2018 ikke faretruende ud mht. konkurser i Sydjylland. Situationen for Sjælland minder lidt om den for Sydjylland, mens der ikke er de store ændringer at melde om for eksempelvis Nordjylland og Østjylland.

Konkurser kan løfte potentialet for vækst

For mange sættes der lighedstegn mellem konkurser og krise, og selvom det er rigtigt, at antallet af konkurser stiger i forbindelse med økonomiske krisetider, så spiller konkurser faktisk også en mere positiv rolle i en markedsøkonomi – særligt under økonomiske opsving som det nuværende. Den enkelte konkurs kan selvfølgelig altid være en sørgelig historie, men ud fra et makroøkonomisk perspektiv, kan konkurser over tid være med til at løfte potentialet for vækst. Det skyldes, at når en virksomhed går konkurs, frigøres de ressourcer, som virksomheden tidligere har rådet over – eksempelvis kapital og arbejdskraft. Disse ressourcer kan andre og mere effektive virksomheder nu benytte i deres produktion, og på den måde øges ressourcernes værdiskabelse.

Download konkursanalysen for april 2018 her