Loading...

Konkursanalyse: januar 2018

Der har i januar 2018 været 357 konkurser, hvilket er en fald på 33,8 % sammenlignet med januar 2017, hvor der var 539 konkurser. Fyn er det område med relativ størst stigning i antal konkurser sammenlignet med januar 2017, hvis man ser bort fra de små områder. Det største relative fald er sket i Hovedstaden. Hvis man ser på de seneste 12 måneder har der også, været et fald på 5,5 % sammenlignet med samme periode et år tidligere. Der er i alt 9 områder som viser fald i antallet.

Hent hele konkursanalysen for januar 2018 her