Loading...

Lille stigning i antallet af konkurser

528 virksomheder måtte dreje nøglen om i oktober, viser nye konkurstal. Korrigeres der for sæsonmæssige udsving, svarer det til 522 konkurser i oktober, hvilket er 35 flere end måneden før.

”Vi kan se, at 528 virksomheder måtte dreje nøglen om i oktober. Det er overordnet set flere konkurser i Hovedstaden, som har trukket det samlede antal konkurser en anelse op,” siger Frode Berg, Nordic Market President i Experian.

Færre konkurser i Nordjylland og på Fyn

Der var blandt virksomhederne i Hovedstadsområdet 47 flere konkurser i oktober end i september, når der tages højde for sæsonudsving. Med henholdsvis 22 og 11 færre konkurser oplevede områderne Fyn og Nordjylland et fald i antal konkurser. I den resterende del af Jylland er der mere eller mindre tale om status quo.

”Det er ikke så overraskende, at Hovedstaden ligger højt, når vi kigger på de absolutte tal. Der er simpelthen bare flere etablerede virksomheder i og omkring København sammenlignet med resten af landet. Men ser man på det relative konkursforhold – antal konkurser pr. 1000 aktive virksomheder – så ligger Hovedstaden stadig højest på listen med 0,97 konkurser pr. 1000 aktive virksomhed. Herefter følger Sjælland 0,80 konkurser pr. 1000 aktive virksomhed. Èn af forklaringerne på at Hovedstaden også ligger højt, når det kommer til det relative konkurstal er, at der oprettes relativt flere nye virksomheder i Hovedstaden i forhold til i resten af landet. Det medfører, at konkurrencen i dette område er ekstra skarp. En anden forklaring er, at virksomhedssammensætningen i en storby som København er anderledes end i andre mindre byer i Danmark,” siger Jonas Meyer, økonom i Dansk Erhverv.

Antallet af konkurser højere end historisk gennemsnit

Det månedlige antal konkurser er en smule højere, end det gennemsnitlige antal konkurser pr. måned hen over det seneste år.

”Antallet er af konkurser er faktisk også en del højere end det historiske gennemsnit pr. måned siden 2004.

At det månedlige antal konkurser ikke bevæger sig så tydeligt mod nul i et økonomisk opsving, som det Danmark befinder sig i og har befundet sig i de senere år, kan skyldes, at der med stigende økonomisk aktivitet også oprettes flere virksomheder. Det medfører, som nævnt at kampen om markedsandele mellem virksomheder intensiveres og at nogle som naturlig konsekvens af dette må dreje nøglen om,” siger Jonas Meyer.

Læs konkursanalysen for oktober 2017