Loading...

Lille fald i konkurser

Nyeste tal fra Experian viser, at der i august var 311 konkurser.

”Ikke overraskende er det områderne omkring Hovedstaden og Østjylland, hvor konkurstallene er størst. Henholdsvis 152 og 35 virksomheder måtte dreje nøglen om i august, og at det netop er i disse områder, hvor antallet af konkurser i absolutte tal er størst, skal først og fremmest ses i lyset af, at storbyerne København og Aarhus ligger her,” siger Frode Berg, Nordic Market President i Experian.

Flest konkurser i Hovedstadsområdet

Korrigerer man for sæsonmæssige udsving, var der i august måned 15 virksomheder færre, som måtte dreje nøglen om sammenlignet med juli. Udviklingen i antallet af konkurser, trækkes ned af færre konkurser i områderne omkring Hovedstaden og Østjylland. Mens Fyn, Sydjylland og Nordjylland trækker en smule i den modsatte regning. Konkurstallet er stort set uændret på Sjælland.

”Tager man højde hvor mange aktive virksomheder der er i landsdelen, var det stadig Hovedstaden, der var hårdest ramt, med 0,56 konkurser pr. 1.000 aktive virksomhed. På andenpladsen lå Sydjylland med 0,43 konkurser pr. 1.000 aktive virksomhed. Det er ikke nyt, at Hovedstaden ligger relativt højt. Det skyldes blandt andet, at der oprettes relativt flere nye virksomheder hvert i Hovedstaden sammenlignet med resten af landet. Så konkurrencen i Hovedstaden er generelt skarp, og når der er flere om buddet, er der også flere, der må bøje sig. Men at Sydjylland ligger så højt, er ikke noget, vi ser ofte. Det er desværre svært at spå om, hvorfor det forholder sig sådan. Det kan skyldes tilfældigheder,” siger Jonas Spendrup Meyer, økonom i Dansk Erhverv.

Konkurser er ikke altid en dårlig ting

Jonas Spendrup Meyer minder om, at konkurser ikke nødvendigvis skal ses som et negativt fænomen.

”Det er sådan, at Konkurser er en integreret del af markedsøkonomien. Mindre effektive virksomheder vil bukke under i konkurrencen med mere effektive virksomheder. Og selvom den enkelte konkurs er en ulykkelig historie, er fremkomsten af mere effektive virksomheder på bekostning af mindre effektive i sidste ende med til at gøre os rigere som samfund,” siger Jonas Spendrup Meyer.

Hent konkursanalysen for august 2017 her


For yderligere oplysninger kontakt:

Experian: Frode Berg, Nordic Market President, telefon +47 97598037.

Dansk Erhverv: Jonas Spendrup Meyer, økonom, på telefon 30615914.