Loading...

2017 fra start med færre konkurser

Første måned i 2017 bød på færre konkurser end sidste måned i 2016. Det viser nye tal fra analysevirksomheden Experian.

skaermbillede-2017-02-23-14-00-05539 virksomheder gik konkurs i den første måned af det nye år. Det viser den seneste opgørelse fra analysevirksomheden Experian. Korrigeres der for sæsonudsving svarer det til 6 pct. færre end måneden forinden.

Download Experians konkursstatistik for januar 2017

”Hovedstaden står ikke overraskende noteret for det største antal konkurser. Her er der flest virksomheder, og der bliver oprettet flest nye virksomheder, så det er her, at vi ser flest konkurser. Sæsonkorrigeret blev 306 virksomheder erklæret konkurs i Hovedstaden, men også her er der tale om et mindre antal end i december, hvor der var 332 konkurser,” siger Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv.

Flere konkurser i Jylland
Jylland har til gengæld samlet set oplevet en stigning i antal konkurser på 11 pct. ift. december. Efter sæsonkorrektion svarer det til 164 konkursramte jyske virksomheder i januar.

”Konkurserne i Jylland fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem Syd-, Midt-Vest- og Nordjylland, hvor 29 virksomheder måtte lukke i både Sydjylland og Midt-og Vestjylland, mens 34 virksomheder i Nordjylland måtte dreje nøglen om. Størstedelen af de jyske konkurser var placeret i Østjylland, hvor der i årets første måned blev registreret 72 konkurser. Så stigningen i antallet af konkurser er altså bredt ud over hele Jylland,” siger Steen Bocian.

Konkurser afspejler konkurrence
Ser man nærmere på hvor mange virksomheder, der gik konkurs, i forhold til hvor mange aktive virksomheder, der er i regionen, var det stadig Hovedstaden, der var hårdest ramt med 1,18 konkurser pr. 1.000 aktive virksomhed. På en andenplads lå Østjylland med 0,62 konkurser pr. 1.000 aktive virksomheder.

”Det ikke overraskende, at de to regioner, hvori landets to største byer er placeret, ligger højt, når det kommer til de relative konkursandele. Det skyldes blandt andet, at der oprettes relativt flere nye virksomheder i de store byer, hvilket medfører en skærpet konkurrence, hvor de mest effektive virksomheder vinder, mens de mindst effektive virksomheder taber. Konkurser kan derfor ikke entydigt tolkes som noget negativt. Det skyldes, at konkurser også afspejler, at de mest værdiskabende virksomheder, økonomisk set, overtager markedsandele, hvilket er til gavn for økonomien som helhed, ” siger Steen Bocian.

Sammenligner man med konkurstallet for januar 2016, ligger 2017-tallet noget lavere. Således var der sæsonkorrigeret 845 virksomheder, der gik konkurs i januar 2016. Der er dog et særligt forhold, der har betydning for det høje konkurstal i 2016. Det er, at et nyt IT-system hos myndighederne betød, at konkursbehandlingerne i 2015 blev forsinket, hvilket gav kunstigt mange konkurser i 2016 og især i starten af 2016.

skaermbillede-2017-02-23-13-59-08