Loading...

Rekordmange konkurser i 2016 – men ingen grund til panik

konkurser-udvikling-frem-til-2016

2016 sluttede i konkursernes tegn – og blev samlet set et år med en trist rekord.  Nye tal fra Experian viser, at 6.792 virksomheder blev erklæret konkurs, hvilket er 130 flere end 2010, hvor konkurstallet ellers toppede efter finanskrisen. Sammenligner vi med 2015 blev 2.659 flere virksomheder erklæret konkurs i 2016. Men selvom tallet i sig selv er alvorligt, er der flere teknikaliteter, der påvirker resultatet. Det ene er, at et nye IT-systemer hos myndighederne betød, at konkursbehandlingerne i 2015 blev forsinket, hvilket har givet kunstigt mange konkurser i 2016 og kunstigt få i 2015. Den anden, at der har været forskydninger i inddrivelsen fra SKAT. Også det har medvirket til et urytmisk flow af konkurser. Pressen talte på et tidspunkt om en ketchupeffekt.

Download Experians konkursstatistik, december 2017

“Det er derfor ikke nødvendigvis udtryk for økonomisk ulykke, at konkurserne ender så højt i 2016, vurderer Jens Hjarsbech, økonom i Dansk Erhverv, der har analyseret tallene fra Experian. Udover teknikaliteter er der også dét vilkår, at langt flere end tidligere stifter virksomhed med eksempelvis de nye IVS-konstruktioner. Det er virksomheder, der er lette og prisbillige at etablere, men for en del ender med at blive erklæret konkurs, uden at de reelt har haft en aktivitet.”

konkurser-december-2016

Mange konkurser i hovedstaden

Ser vi på den geografiske fordeling af konkurserne, er det især i Hovedstaden, der har været hårdt ramt. 3.570 konkurser fandt alt i alt sted i 2016, hvilket var flere end i resten af landet til sammen. Det er første gang siden 2007, flere end halvdelen af alle konkurserne finder sted i Hovedstaden.

”Det kan virke paradoksalt, da det også er i Hovedstaden, vi ser den højeste økonomiske vækst. Men det hænger logisk sammen, netop fordi vi ser, at der stiftes flere virksomheder i Hovedstaden i forhold til bestanden af eksisterende virksomheder. Det medfører, at konkurrencen bliver hårdere end i resten af landet –  og det fører naturligvis til, at flere må bukke under for mere succesfulde konkurrenter,” siger Jens Hjarsbech.

Restauranter hårdt ramt

Især Hotel- og restaurationserhvervet holdt for i året, der gik. Branchen alene stod for 447 konkurser. I brancheorganisationen for hoteller og restauranter, Horesta, vurderer Kirsten Munch Andersen, der er politisk direktør, at det især gik ud over restauranter, mens hoteller som regel når at blive solgt , inden virksomheden lukkes ned.

“Restaurationserhvervet har i løbet af de sidste par år skabt rigtig meget beskæftigelse og nye virksomheder. Vi kan se, at overlevelsesraten er øget over de seneste år, men det er klart, at nogle af dem ikke lykkes. Vi er et erhverv kendetegnet ved at have mange iværksættere – det er ikke mindst det, tallene er et udtryk for”, siger hun.