Loading...

Antallet af RKI registrerede falder for tredje år i træk

For tredje år i træk falder antallet af registrerede danskere i RKI – og den misligholdte gæld i RKI udgør nu kr. 15 mia. – mod knapt kr. 17 mia. i januar 2014. Det viser Experians årlige RKI-statistik, der opgør udviklingen pr. 1. januar 2017.

Download den samlede RKI statistik for 2. halvår 2016 

Antallet af RKI-registrerede er således faldet til 219.645 – fra 232.804 på samme tid for tre år siden, hvor antallet toppede. Et fald på godt 13.000 personer. Også det gennemsnitlige skyldige beløb er på vej ned, dog ikke i samme hastighed. I 2014 skyldte de registrerede i snit kr. 72.619 kr.  – et beløb, der i den aktuelle statistik er faldet til kr. 68.312 kr.

Endelig er antallet af registreringer pr. person faldet – fra 3,05 sager pr. registrerede i 2014 til 2,84 pr. 1. januar 2017.

skaermbillede-2017-01-15-09-30-28skaermbillede-2017-01-15-09-30-40skaermbillede-2017-01-15-09-31-22

Selvom det fortsat er cirka hver 20. dansker, der står registreret i RKI, er den registrerede andel af befolkningen over 18 år nu under den magiske grænse på 5 % – nemlig 4,80 %. Da det så værst ud i 2014 var det tal 5,24 %. De aldersgrupper, der hyppigst er repræsenteret i registret, er fra 26 år  til i begyndelsen af 50’erne. Her topper de 34-årige med 7,18 % af aldersgruppen. Fra sidst i 50’erne falder andelen støt frem mod slutningen af 60’erne, hvor vi når ned på kun lidt over 1% af aldersgruppen.

I nominelle tal er det de 41-50 årige, der hyppigst er repræsenteret i RKI registret. Antallet af unge er bemærkelsesværdigt faldende – fra 5.154 i januar 2014 til 3.537 i januar 2017. Den dalende tendens for den tre-årige periode slår igennem frem til slutningen af de 41-50 årige, hvor kurven pludselig knækker negativt og det nominelle antal stiger. Kun ganske få, 772 personer, i aldersgruppen 81-90 årige må lægge deres hævekort til side for en tid – tallet er dog svagt stigende. Ligesom de allerældste er hyppigere repræsenteret end for tre år siden – her er antallet dog bare 79 personer pr. 1. januar 2017.

Download den samlede RKI statistik for 2. halvår 2016 her

skaermbillede-2017-01-15-09-30-53

Det er de ældste årgang, der skylder mest. Tallene viser, at det misligholdte beløb i RKI fra omkring 40 års alderen frem til slutningen af 70’erne i gennemsnit ligger mellem kr. 80-100.000 kr. – med enkelte årgange væsentligt over. Enkelte årgange stikker af, herunder de 65 årige og de 72 årige. De to årgange skylder i gennemsnit hhv. kr. 133.000 kr. og kr. 136.000 – udsvinget kan dog skyldes enkelte personer med meget alvorlig gæld, der trækker gennemsnittet op.

De positive tendenser afspejler sig i de regionale statistikker. I samtlige fem regioner dykker det samlede antal registrerede, ikke mindst i Hovedstaden og region Sjælland. På kommuneplan er der interessante forskydninger – som eksempelvis i region Hovedstaden, hvor Ishøj gør sig bemærket ved at nedbringe sin andel fra knapt hver 10. borger over 18 år i 2014 (9.01%) til 7.64% pr. januar i år. I Ishøj har de, der endnu står i registret, reduceret det misligholdte gennemsnitsbeløb fra godt kr. 96.000 i 2014 til godt kr. 88.000 pr. januar 2017. Allerød er fortsat den kommune i Hovedstaden, der har færrest registrerede – under 2% (1.80%) – hvilket også rækker til en første plads på landsplan.

Lolland er en anden kommune, der historisk slås med en høj repræsentation i RKI. Pr. 1. januar var andelen 10,36 % – et svagt fald i forhold til sidste år, men det rokker ikke ved, at det stadig er hver 10. borger, der står registreret i RKI. Bedst i region Sjælland klarer Solrød kommune sig med 3,06 % af befolkningen repræsenteret.

Download den samlede RKI statistik for 2. halvår 2016 her (fordelingen på regioner ses fra side 14)

skaermbillede-2017-01-15-11-25-02

De regionale og kommunale statistikker tegner tilsammen overordnet billede af forskydninger i betalingsevnen på landsplan.

Allerød, Rudersdal og Dragør indtager fortsat Top-3 pladserne som kommuner, hvor færrest registreres i RKI. I år bytter Rudersdal 3. pladsen fra sidste år ud med en 2. plads, hvor Dragør rykker ned på en 3. plads. På bundplaceringerne er det fortsat Lolland, Guldborgsund og Ishøj, der har flest registreringer – Lolland allerflest. Men Guldborgsund rykker i 2017 ind på den anden-sidste plads, hvorved Ishøj forbedrer sin placering og bliver kun tredje hårdest ramte kommune i RKI-statistikken fra januar 2017.

skaermbillede-2017-01-15-09-32-12skaermbillede-2017-01-15-09-32-22

Vil du vide mere om statistikken eller har brug for kommentarer til din formidling, er du velkommen til at kontakte Experian’s presseansvarlige på mobil: 20 34 39 77.

Download den samlede RKI statistik for 2. halvår 2016 her