Loading...

Hver anden virksomhed mangler overblik over tab ved mobilsvindel

Skærmbillede 2016-08-25 15.43.27

Virksomhederne bør ikke kun kende deres kunder – det handler om at forstå dem. De er nødt til at møde kundernes stigende forventning til en fuldstændig gnidningsfri digital løsning, der samtidig er sikker.

Måske gik du glip af vores seneste webinar, præsenteret af analysehuset Forrester og Chris Thomas, Experians Director of Fraud and ID i EMEA. Her blev der argumenteret om det akutte behov for, at virksomheder får intet mindre end en 360-graders forståelse for kundeadfærd og transaktioner. Vi har nu samlet al aktuel viden relateret til webinaret på en særlig ressource-side:

DOWNLOAD vejledning og viden om mobilsvindel

Indstillingen skaber en vigtig mulighed på to fronter. For det første vil det styrke kundernes følelse af, at virksomheden kender dem og har tillid til dem. Det er vigtige drivkræfter i forhold til loyalitet og vil derfor påvirke niveauet af kundefastholdelse og vedvarende kundeværdi. Som Chris talte om under webinaret, vil en dybere forståelse også gøre det muligt for virksomheder at anvende mere kundeorienterede tilgange ved udfordringer som f.eks. godkendelse og registrering af svindel. Det er fortsat en reel udfordring at skabe balance mellem en positiv kundeoplevelse og behovet for risikostyring. Det kan lykkes ved at indhente data om kundernes omni-channel adfærd og transaktioner, fortolke dem og derefter effektivt styre efter de trufne beslutninger.

På webinaret blev publikum via en afstemning bedt om at overveje deres målinger af mobil-svindel sammenlignet med de traditionelle kanaler. 51 % af de adspurgte manglede overblik over målingerne af mobil-svindel. Spurgt til den største udfordring i forbindelse med integration af mobil-svindel i deres antisvindel-strategi, svarede næsten halvdelen (45 %), at de manglede overblik over mobil-trafikken. Resultaterne tegner et foruroligende billede. For hvis virksomhederne ikke kan forstå det fulde omfang af svindel, hvordan kan de så udvikle en effektiv strategi til at bekæmpe det?

I en tredje afstemning blev publikum bedt om at overveje, hvilken kanal de forventede, der ville vokse mest i forhold til kunderelationer. Da Generation Y er på vej ind i kundegrupperne, er det ikke overraskende, at online og mobil lå øverst med 69 %. Kun 13 % identificerede IoT (Internet af Things) som en vigtig kanal for fremtidig kundevækst.