Loading...

Rekordhøjt konkurstal rammer relativt få

NYHED: Med 867 konkurser i januar fik 2016 en voldsom start målt i virksomhedslukninger. Hoppet i januar skyldes en række ophobede sager i Erhvervsstyrelsen og er derfor ikke tegn på en ny krise. Størstedelen af virksomhederne havde ingen ansatte.

Konkurser januar 2016, sæsonkorrigeret

 konkurser 2

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af data fra Experian

Konkurskurven fløj til himmels i januar med en stigning på hele 80 pct. i forhold til december sidste år, når der korrigeres for sæsonudsving. Det viser tal fra analysevirksomheden Experian. Ser vi på de seneste 12 måneder, betyder januars voldsomme hop, at konkurserne på årsplan ligger 12,6 pct. over samme periode sidste år.

Hoppet i januar skyldes dog ifølge Erhvervsstyrelsen i høj grad en ophobning af sager hos Erhvervsstyrelsen selv som følge af en overgang til et nyt system i løbet af 2015. Det har givet pukler i sagsbehandlingen. Tallet i januar er derfor kunstigt højt, og er altså ikke et tegn på en ny krises indtog. Det betyder dog omvendt, at konkurstallene for efteråret sidste år er kunstigt lavt.

8 ud af 10 konkurser uden ansatte

”Graver vi dybere ned tallene, ser vi, at størstedelen af de virksomheder, der blev erklæret konkurs, var uden ansatte. Knap 78 pct. af de konkursbegærede virksomheder havde ingen ansatte, hvilket er en del højere end den normale andel, der svinger mellem 40 og 60 pct. fra måned til måned”, oplyser Jens Hjortflod, administrerende direktør i Experian.

Ud af de 857 konkurser var der således kun 183 virksomheder, der havde en eller flere ansatte, hvilket ligger på et normalt niveau. Og langt størsteparten heraf – 139  virksomheder – havde højst fire ansatte.

“Konkurshoppet vil derfor ikke resultere i et tilsvarende hop i ledigheden for januar,” vurderer økonom i Dansk Erhverv, Jens Hjarsbech og fortsætter:

Forventer en vanligt leje i foråret

”Dansk økonomi er kommet fint ind i 2016 trods global usikkerhed, og vi forventer færre konkurser året igennem. Nogle typer virksomheder er ramt af lave oliepriser, men det vil formentlig ikke vise sig i markant flere konkurser. Samtidig er den lave oliepris noget der varmer hos rigtigt mange virksomheder. Derfor er der al mulig grund til at tro, at konkurskurven finder tilbage til sit vanlige leje i februar og månederne, der følger.”

Ud over den bemærkelsesværdige høje andel konkurser uden ansatte, var der også unormalt mange konkurser i hovedstadsområdet. Normalt ligger ca. halvdelen af de konkursramte virksomheder i hovedstadsområdet. I januar lå 66 pct. i hovedstaden (korrigeret for sæsonudsving), hvilket vi skal tilbage til januar 2007 for at se tilsvarende. Men dette er igen et tegn på teknikaliteterne, der påvirker månedens tal, og ikke at hovedstadsområdet er på vej i krise.

Alt andet lige – godt nyt

Det er vanskeligt helt at rense januars teknikaliteter ud af tallene. Samtidig er konkursudviklingen ofte en smule bag efter den generelle konjunkturudvikling, da der går en kortere eller længere periode med problemer for den enkelte virksomhed, før den erklæres konkurs.

“Men et forholdsvist lavt konkurstal for virksomheder med ansatte i de ”urensede” tal er alt andet lige godt nyt for dansk økonomi”, lyder konklusionen Dansk Erhverv.

konkurser januar