Loading...

Henrik Kølle Petersen i spidsen for Experian Danmark

Henrik Kølle PetersenExperian har ansat Henrik Kølle Petersen som Market President for Experian i Danmark. Henrik Petersen kommer fra en stilling som Country Manager i det internationale løsnings-hus Ciber A/S. Henrik Petersen vil tage over for Jens Hjortflod, der gennem de seneste to år har vist stort engagement i en reorganisering og fornyelse af forretningen, som del af en global proces for at styrke Experians position.

Experian byder Henrik Petersen velkommen pr. 1. marts 2016.

Managing Director for Experian i EMEA, Charles Butterworth, takker Jens for hans indsats:

”Jens Hjortflod har ydet et betydeligt strategisk bidrag til den omlægning af forretningen, vi har været igennem de seneste år. Han har stået i spidsen for initiativer, der har krævet både mod, ambition og overblik og har med sin indsats spillet en nøglerolle i arbejdet med at sikre, at Experians forretningsområder i dag fremstår som et stærkt aktiv for vores kunder”.

Experian’s nordiske COO, Lars Tøttrup, vil varetage rollen som interim CEO frem til Henrik Petersens tiltræden. Forretningen vil køre videre som hidtil, og leverancer og processer vil være upåvirket af direktørskiftet.

…………….

New Market President in Experian Denmark

Experian has appointed Henrik Kølle Petersen as  the new Market President for Experian Denmark. Henrik Petersen comes from a position as Country Manager from the international solution-provider Ciber A/S.

Henrik Petersen will take over from Jens Hjortflod who over the past two years shown significant commitment to reorganizing and renewing the business as part of a global process to strengthen Experian’s position in Denmark.

Managing Director for Experian in EMEA, Charles Butterworth, thanked Jens for his efforts by saying:

“Jens Hjortflod has made a significant strategic contribution to the restructuring of the business, we’ve been through in recent years. He has spearheaded initiatives that have required courage, ambition and clarity. He has played a key role in helping to ensure that Experian’s business areas today stand as strong asseta for Experian’s customers.“

Experian Nordic COO, Lars Tøttrup, will assume the role of interim Market President until Henrik Petersen joins the business. The business will run as usual and supplies and processes will be unaffected by the change.