Loading...

Blogindlæg: Sund økonomi med ansvarlig kredit

_3202570516_jpgHen over sommeren har medierne givet deres konklusioner på vores halvårlige RKI-analyse. Igen er det de unges forbrugsvaner, der flittigst har været diskuteret, og det er glædeligt at se et øget fokus på, hvad vi samlet kan kalde ansvarlig kredit. En ansvarlighed, der må udvises af både låntager og långiver.

Uanset om lånerammen er stor eller lille, gælder det om at træffe den rigtige beslutning. I forbrugerens lomme brænder den ét år gamle mobil. Er der reelt råd til at skifte den ud med en ny? For teleselskabet, banken eller en hvilken som helst anden erhvervsdrivende går overvejelsen på, om der er råd til at invitere kunden indenfor. Vil det give forretning – eller tab?

Både långiver og låntager skal træffe en beslutning om,  hvad der er den rigtige vej frem. Mediernes har budt på ikke så få tilkendegivelser om, at  ”ansvarlighed” er både vigtigt og aktuelt. Som en avis formulerer det til læserne: Lev det liv, du har råd til.

At give ansvarlig kredit indebærer at skulle tage stilling. Det er ikke let at afvise en potentiel kunde – hverken, når man sidder ved forreste skranke og ser personen i øjnene – eller når låne-ansøgningen skal behandles online på det øjeblik, der er til rådighed, før ansøger  mister tålmodigheden og går videre til konkurrenten.

Det er hér, vi kan hjælpe med at skabe tryghed bag kundebeslutningen. Skal det være ja eller nej? Måske et svar midt imellem som indgang til en forhandling med kunden om relevante betalings-vilkår.

Løftet til kunden om online-service vækker en forventning om hurtigt svar, som betyder, at behandlingen af de indkomne kundeoplysninger må automatiseres. Det er dog ikke nok i en tid, hvor stadigt flere ”låner” en andens identitet, før de køber. Det er nødvendigt at inddrage ekstra data, der kan bekræfte eller nuancere kundens oplysninger.

For at gøre analysen mulig på den korte responstid forenkler Experian processen ved at uddrage nøgletal, der kan vejlede i beslutningsprocessen. Dette sikrer en konsistent kreditgivning, hvor faktuelle oplysninger ligger til grund for svaret. Det betyder, at kreditprocessen kan nuanceres, men  med udgangspunkt i fakta. Det giver en valid kreditgivning, uanset hvilken medarbejder, der tilbyder kreditten, og uanset hvem den tilbydes. Det sikrer både kreditgiver og kreditansøger.

Fri kredit er ingen bæredygtig vej for hverken forretning eller forbruger. Ansvarlig kreditgivning indebærer at skulle sige nej. Men det indebærer også muligheden for at siger ja  – “men på vilkår” – til den ellers trofaste kunde, der er kommet i midlertidigt  økonomisk uvejr efter skilsmisse eller fyring.

En lav kreditscore betyder ikke, at der ikke skal handles mellem parterne, men giver en mulighed for at handle på de relevante vilkår; måske skal der ikke handles på kredit, men betales ”up-front”. Måske skal lånerammen justeres. En kreditscore er en indsigt, der giver muligheder for at træffe rigtige beslutninger.

En stærk kreditvurdering er en af grundpillerne for en sund økonomi – både for den enkelte og os alle sammen.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide, hvad vi kan gøre for din forretning.