Loading...

Udvid din SME-portefølje ved brug af Credit Bureau Scores

WHITEPAPER: Danmark er et driftigt land med tusindvis af små og mellemstore virksomheder. Over 2.000 nye selskaber etableres hver måned – hertil et stort antal enkeltmandsvirksomheder. Experians analyser viser, at der er en betydelig samfundsmæssig gevinst i at støtte virksomhederne igennem de første kritiske fem år. Derfor udgør SME en interessant udfordring for udlånsmarkedet.

Det er komplekst at risikovurdere SME

Men ligeså profitabelt det kan være at gøre forretning i SME-markedet – lige så udfordrende er det at få sikkerhed for virksomhedernes kreditværdighed. Kompleksiteten er stor, og det kan være svært at skaffe tilstrækkelige data for at kunne gennemføre en forsvarlig risikovurdering.

Manuel vurdering kræver brancheindsigt

De utallige og ofte bevægelige brancher, der udgør SME gør det langt mere udfordrende at foretage finansielle forretninger hér – end det gælder for privatkunder og større selskaber. Ved selskaber leverer årsregnskaber som regel relevante data – selvom det kan være nødvendigt at lade dem fortolke af en specialist med branchekendskab. Ved privatkunder er der en række institutioner som RKI, der leverer data, der kan bidrage til en vurdering af kundens kreditværdighed.

SME’s egen information er oftest utilstrækkelig

Når det gælder SME er det svært, fordi den information, virksomheden selv kan levere, ofte er fragmenteret og af for ringe kvalitet. Hvis der findes regnskabstal, kan de være af ældre dato, og der er sjældent benchmarking og strategier til rådighed.  Risikovurderingen har altså et spinkelt grundlag at stå på – med mindre der inddrages eksterne data.

Væsentlig risiko i et sultent marked

Det betyder, at der er en væsentlig større risiko forbundet med udlån til SME-markedet end udlån til privatkunder og selskaber.  Det ændrer dog ikke ved, at markedet er attraktivt. Ikke mindst i disse år, hvor de etablerede banker har været tvunget til at konsolidere sig og dermed er betydeligt mindre villige til at imødekomme de risikobetonede SME.

Afværg tabte forretningsmuligheder

Et attraktivt marked ligger altså åbent, og med en bevidst risikostrategi kan der være store gevinster i at begive sig i kast med mulighederne. Valget af kreditvurderingsmetode spiller her en betydelig rolle, da konsekvenserne ikke kun handler om risiko for misligholdelser. Men om oversete forretningsmuligheder, hvis der gives unødvendigt afslag til en kunde, der står foran succes.

Experian Credit Bureau Scores er ekstra information

Det er her Experian Credit Bureau Scores kommer ind som ekstra information i form af uddybende data, der muliggør et mere præcist billede af en SME-virksomheds kreditværdighed. Scorekortene leveres i form af forskellige statistiske modeller.

Commercial Delphi – scorer de ”raske” kunder

En Commercial Delphi forudser de risici, der er på det tidspunkt, vurderingen gennemføres.  Det er en scoring, der giver et hurtigt grundlag for at sige ja eller nej til kredit. Scoringen betyder, at man kan spare omkostningerne til en specialist med branchekendskab, og der vil ofte afdækkes forretningsmuligheder, der ikke var synlige med ”det blotte øje”.

Delphi for Collection – scorer de ”sløje” kunder

Der er også et værktøj til scoring af virksomheder  på vej mod betalingsvanskeligheder. Der er måske allerede misligholdt en gæld eller varsler som for eksempel ny ledelse, udskiftning i bestyrelsen etc.  Delphi for Collection forudsiger sandsynligheden for konkurs i op til et halvt år i forvejen.  Derfor kalder vi modellen for Konkursmodellen.

Afdæk risikoen – også hvis du står med en inkassosag

Det er selvsagt afgørende at styre uden om virksomheder med risiko, men skulle det ske, at de alligevel optræder i SME-porteføljen, kan Credit Bureau Scores hjælpe til en vurdering af, hvordan inkassosagen gribes an for at sikre den bedst mulige inddrivelse.

Download hele whitepaper her >>