Loading...

EnergiMidt er klar til nye spilleregler

CASESTORY: Energi- og forsyningsbranchen gennemgår i disse dage store forandringer. Som en konsekvens af bl.a. engrosmodellen følger et langt mere liberaliseret marked med helt nye spilleregler. Det skaber ikke kun mange systemmæssige udfordringer, men også nye muligheder – og for bedre at kunne gribe dem, indgik EnergiMidt et samarbejde med Experian.

Forandringerne står nærmest i kø i energisektoren i disse dage. Der er ændringer i loven om forsyningspligt, nye krav til indrapporteringen og en ny engrosmodel, der sætter helt nye standarder for konkurrencen i branchen. Det kræver nye systemer og procedurer – og nye måder at gøre tingene på.

Dyrere at få dårlige betalere

Connie Rosenkvist, Forretningschef, i EnergiMidts Kundecenter forklarer: ”Energibranchen har på få år udviklet sig fra at være præget af traditionelle forsyningsvirksomheder til en langt mere liberaliseret branche. Før i tiden led vi ikke de store tab, for når en kunde ikke betalte, havde vi mulighed for at afbryde forsyningen i de tilfælde, hvor kunden ikke kunne stille sikkerhed. I dag står vi i en helt anden konkurrencesituation med flere produkter uden for forsyningsområdet, og tab rammer os langt hårdere. Derfor har vi brug for hurtige og lettilgængelige værktøjer, der kan indbygges i vores modeller, så vi kan kreditvurdere nye kunder. Man kan sige, at vi indgik et samarbejde med Experian for at geare vores forretning til de nye markedsvilkår og for at undgå at lide store tab fremadrettet”.

Kunden i centrum

Nedtællingen til indførelsen af engrosmodellen er i gang, og spurgt til om EnergiMidt med deres løsning kan siges at være et mulehår foran, lyder svaret fra Connie Rosenkvist: ”Vi håber på, at løsningen giver os mulighed for at være på forkant med engrosmodellen. Vi har i hvert fald et stærkt værktøj. Avancen er lav, så vi er nødt til at holde skarpt fokus på gode betalere og på at beholde de gode kunder. Med løsningen har vi et godt redskab til at kreditvurdere, og også til at vurdere nye investeringer som f.eks. indgravninger. Som vi ser det, er vi i fuld gang med at skabe et stærkt grundlag for vores fremtidige kreditpolitik og evne til at gribe de muligheder, de mange forandringer fører med sig. Vi føler os godt rustet”.

Med de mange ændringer vil kunderne fremover have et helt andet tilhørsforhold til deres energi-udbyder, end de har i dag, og det skaber masser af nye muligheder. Det handler for forsyningsvirksomhederne om at have opdaterede informationer om deres kunder, så de kan arbejde strategisk med differentieret kundepleje og styrke tilknytningen. For EnergiMidt var automatisering vejen frem. EnergiMidt bruger i dag flere af Experians løsninger. ”Vi har løbende udvidet vores brug af Experians løsninger for at styrke vores kreditvurdering”, fortæller Connie Rosenkvist. ”Med Aktiv Kreditsikring får vi overvåget samtlige kunder, og en grundlæggende viden om gode eller dårlige betalere. Senest har vi implementeret Delphi Scoren, der bl.a. indeholder betalingsmønstre og fremadrettede risiko, så vores vurderinger bliver langt mere nuancerede og rammer endnu bedre plet. Det betyder, at vi nu har endnu større mulighed for at være proaktive, og handle hvis vi kan se, at vi fremadrettet har for stor en risiko. For vores organisation er det stadig for tidligt i forløbet til at sætte præcise kroner og ører på, hvor mange tab vi
har undgået, men forventningerne er store”.

Brug for at blive holdt i hånden

Spurgt ind til, hvordan samarbejdet med Experian har været undervejs, lyder svaret: ”Medarbejderne vi har mødt hos Experian, har været en super stor hjælp ved den seneste integration. Samarbejdet har hele vejen igennem været godt og konstruktivt, og vi har fået den hjælp, vi skulle have. Vi havde brug for at blive holdt rigtig meget i hånden, og det er klart at med så gennemgribende ændringer i vores egen organisation, handler en del af arbejdet også om at rykke ved medarbejdernes fordomme og lære dem at bruge systemet loyalt”.

Hvad fremtiden bringer?

Nedtællingen til indførelsen af engrosmodellen er i gang, og spurgt til om EnergiMidt med deres løsning kan siges at være et mulehår foran, lyder svaret fra Connie Rosenkvist: ”Vi håber på, at løsningen giver os mulighed for at være på forkant med engrosmodellen. Vi har i hvert fald et stærkt værktøj. Avancen er lav, så vi er nødt til at holde skarpt fokus på gode betalere og på at beholde de gode kunder. Med løsningen har vi et godt redskab til at kreditvurdere, og også til at vurdere nye investeringer som f.eks. indgravninger. Som vi ser det, er vi i fuld gang med at skabe et stærkt grundlag for vores fremtidige kreditpolitik og evne til at gribe de muligheder, de mange forandringer fører med sig. Vi føler os godt rustet”.

Download casesty her >>

«Avancen er lav i vores branche, så vi er nødt til at holde skarpt fokus på gode betalere og på at beholde de gode kunder. Med Delphi Scoren rammer vores kreditvurderinger endnu bedre plet»
Connie Rosenkvist
Forretningschef
EnergiMidts Kundecenter

Kort om EnergiMidt

EnergiMidt er en moderne energi- og bredbåndsvirksomhed med rødder i det midtjyske. Virksomhedens knap 800 medarbejdere forsyner 235.000 kunder i et 7.500 km2 stort område fra Limfjorden i nord over jursland til Vejle i syd med el. Samtidig er virksomheden i fuld gang med at etablere et fiberbredbåndsnet, og arbejder på at blive midtjydernes foretrukne leverandør inden for bredbåndsbaseret kommunikation og nderholdning. EnergiMidt tilbyder derudover elinstallation, salg af solceller og energirådgivning.