Healthcheck

Få hjælp til at risikovurdere din kundeportefølje

Ring til os

Vores salgsafdeling er klar til at hjælpe dig på telefon: 87 46 58 11.

Kender du din kundeporteføljes risikoprofil?

Det kan være svært, at have præcist overblik over hvordan din portefølje er sammensat og endnu sværere, at vide hvordan risikoen fordeler sig blandt dem, og hvad det kan betyde for dig. 

Experian kan hjælpe dig med, at identificere de virksomheder, som kan udgøre en høj risiko for dig og vi tilbyder også, at analysere dem nærmere og eventuelt overvåge disse kunder.

Sammen kan vi identificere hvordan din kundeportefølje kan optimeres og det giver dig værdi og tryghed, at kende sammensætningen af dine kunder. Det sparer dig for ubehagelige overraskelser hvis en kunde for eksempel får betalingsproblemer. 

Når vi har analyseret hvordan din porteføljes risikoprofil ser ud, kan vi tilføje scoring på den enkelte virksomhed - med Experians Commercial Delphi.

Risikoprofil på  brancher

Experian overvåger konstant det danske marked og udfører regelmæssigt temperaturmålinger på den samlede danske virksomhedsprofil.

Vi kan derfor tilbyde at lave en analyse for dig, hvor vi giver dig et indblik i hvordan risikoprofilen, for de brancher du handler med, ser ud og vi kan derfor også tilbyde, at analysere din portefølje op mod disse brancher.

Det giver dig værdi, at vide præcis hvordan du klarer dig i forhold til markedet og i forhold til udvalgte brancher.

Fordele for dig 

Du får ryddet op i din kundeportefølje

Du får vished for hvem du handler med

Du får at vide om din risikoprofil er normal, høj eller lav

Få identificeret hvor store beløb der er i risikozonen for at gå tabt

Vores dygtige konsulenter analyserer hele din risikoprofil for dig

Giver dig mulighed for at ændre kreditbetingelser etc. på kunder med høj risiko

Det får du med et Healthcheck

10 kategorier

Vi inddeler din portefølje i 10 kategorier, hvor hver gruppe kan betyde forskellige aktiviteter – lige fra rettelser af stamoplysninger til kreditstop. Det giver dig overblik over din portefølje og hjælper dig med at træffe beslutninger.

Scoring med Commercial Delphi

Commercial Delphi inddeler de raske virksomheder i risikokategorier og giver dig mulighed for at agere på forskellige måder – både salgsmæssigt gennem højere kreditgrænser og kreditmæssigt ved at justere betalingsbetingelserne.

Bedre inddrivelse

Experian kan også hjælpe dig med at prioritere de af dine kunder, der ikke betaler, så du tager fat i de kunder med den højeste konkurssandsynlighed først. Experians konkursmodel er specielt udviklet til at prioritere dine inddrivningsaktiviteter.

Læs mere om hvad Experian kan tilbyde

    Commercial Delphi

    Med Commercial Delphi får du en scoring på virksomheder, som giver dig det bedste grundlag for at styre uden om de virksomheder, der står overfor konkurs, tvangsopløsning, betalingsstandsning, inkasso eller udlæg i fast ejendom.

Kreditcheck

Et Kreditcheck fra Experian kan hjælpe dig med, at afgøre om du skal handle med en virksomhed og hvilken betalingsmodel du bør tilbyde.

Vi kan også kontakte dig

Udfyld formularen herunder, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

  • Send besked
  • © Experian 2019. Alle rettigheder forbeholdt.